A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz.

Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizetőhely, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 2. melléklet 7. pontja szerinti szervek (Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, NAV, az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú tagjai, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák) kifizetőhelye a Magyar Államkincstár Központjához nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és a Magyar Államkincstár Központja az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról.

Tájékoztatjuk a társadalombiztosítási kifizetőhelyeket, hogy az aktuális „A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása” elnevezésű nyomtatvány a letölthető dokumentumok között érhető el.