Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) négy adatszolgáltatást ír elő a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az általuk folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozóan:

  1. OSAP 1514. sz. Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés
  2. OSAP 2395. sz. Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről
  3. OSAP 2396. sz. Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről
  4. OSAP 1914. sz. Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybevevőkről

A havi és negyedéves statisztikai adatszolgáltatásokat a társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatónak a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtania az erre rendszeresített e-mail címre.

Az egészségbiztosítási statisztikai jelentésekkel összefüggő dokumentumok a Letölthető dokumentumok alatt találhatóak.

A STATJEL program aktuális verziója innen érhető el.