Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • érettségi végzettség,
 • 3 éves szakmai gyakorlat,
 • számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni,
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

 • központi szociális nyilvántartások és szakrendszerek továbbfejlesztésével különösen a Gyermekeink Védelmében informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos ügyvitel- és folyamatszervezési feladatok végzése,
 • a GYVR központi ügyfélszolgálati feladatainak végzése,
 • a GYVR integrációs kapcsolataival kapcsolatos ügyvitel- és folyamatszervezési feladatok végzése,
 • közreműködés a központi szociális nyilvántartások és szakrendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokban,
 • specifikációk készítése, hibajegyek rögzítése, tesztelési feladatok, felhasználói leírások és képzési anyagok készítése, végfelhasználói képzések megtartása
 • egyedi megkeresések válasz tervezeteinek, adatszolgáltatások előkészítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • központi nyilvántartási szakrendszerek fejlesztésének tervezésében, előkészítésében, bevezetésében szerzett ügyvitel- és folyamatszervezési tapasztalat,
 • a GYVR működtetésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • gyermekvédelmi szakellátó és a gyermekjóléti alapellátó rendszer ismerete,
 • az Igénybevevői Nyilvántartás felhasználói ismerete,
 • szociális ellátórendszer ismerete, szakmai gyakorlat a szociális szolgáltatások területén,
 • igazgatásszervezési ismeret, gyakorlat,
 • informatikai képzettség.

Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, Szociális Ellátások Főosztálya, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

Az álláshely határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: Karrier - Magyar Államkincstár (gov.hu)
 • bérigénnyel megjelölt motivációs levelet,
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát.

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli.

Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.

Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (Karrier - Magyar Államkincstár (gov.hu)).


A pályázatokat 2023. év június hó 8. napjáig elektronikusan az allas@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a(z) 260/2023.  nyilvántartási számot és a feladatkör pontos megnevezését „ szociális nyilvántartási ügyintéző”.

A feladatkörrel kapcsolatosan további információt dr. Kása Karolina főosztályvezető nyújt a 061-462-6613 telefonszámon.

A jelentkezések elbírálása folyamatos, határideje legkésőbb 2023. június 30. Amennyiben a munkáltató a kiírt határidő előtt megtalálja a számára megfelelő jelöltet, úgy a pályázatot lezárhatja.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.