November hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani, ha az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés és a januári nyugdíjemelés mértékének különbözete egy százalékpont fölötti.

2023 januárjában a nyugdíjak és egyes más ellátások 15 százalékkal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, fogyasztói árnövekedésre vonatkozó adatok alapján 2023. november hónapban kiegészítő nyugdíjemelésről döntött a Kormány.

A kiegészítő emelés mértéke

2023. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,1 százalékkal emelkednek azok az ellátások, amelyekre a 2023. január 1-i emelés járt. Az emelés a korábban kifizetett tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegére is jár.

Az emelés végrehajtása

A kiegészítő emelés végrehajtásáról, illetve a 2023. január-október hónapokra járó emelés, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó emelés összegének folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a november havi emelt összegű ellátás, a 2023. január-október hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 3,1 százalékos emelés összege a november havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre.

A postai utalványon a november havi ellátás mellett a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó 3,1 százalékos emelési különbözet összege elkülönítetten szerepel.

Bankszámlára történő utalás esetén a január-október hónapokra és a 13. havi nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás összegére járó emelési különbözet külön utalási tételként, de a novemberi nyugdíjjal azonos napon 2023. november 10-én (pénteken) kerül ügyfeleink részére jóváírásra.

Külföldi bankszámlára történő folyósítás esetén a 3,1 százalékos emelés visszamenőlegesen járó összege, valamint a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 3,1 százalékos emelés a 2023. november havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A 2023. november 1-je előtt megszűnt ellátások emelése

Ha a 2023. januárban felemelt ellátásra való jogosultság 2023. november 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás összege a jogszabály alapján nem emelkedik, akkor az emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját.

A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. 

Az emelésre kerülő ellátások

A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről szóló 463/2023. (X. 6.) Korm. rendelet értelmében a novemberi kiegészítő emeléssel érintett ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozási díj és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések és juttatások.