Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

A szolgálati idő igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány

Milyen célra használható fel a szolgálati időről kiadott hatósági bizonyítvány?

A nyugdíjbiztosítási szervek által kiadott hatósági bizonyítvány a Magyarországon megszerzett szolgálati idő, jogosultsági idő, vagy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő egyéb adatok bizonyítására használható fel a foglalkoztatónál vagy más hatóság előtt folyó eljárásban.

A közszférában foglalkoztatott személyek is felhasználhatják a hatósági bizonyítványt, a megszerzett szolgálati idő igazolására, a rájuk vonatkozó jogszabályok rendelkezésének megfelelően.

Közszférában foglalkoztatottnak minősül: a közalkalmazotti jogviszonyban; a kormányzati szolgálati jogviszonyban; az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban; az egészségügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban; a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban álló személy.

A kormánytisztviselők esetében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétének foglalkoztatói ellenőrzése céljából válhat szükségessé a megszerzett szolgálati időt tartalmazó hatósági bizonyítvány igénylése.

Milyen adatokat tartalmaz a hatósági bizonyítvány?

A hatósági bizonyítvány tartalmazza az érintett személy megszerzett szolgálati idejét, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idejét, valamint a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő egyéb adatait (pl. korkedvezményre, egyéb kedvezményre jogosító időt), továbbá a biztosítási jogviszonyokat meghatározott időszakra vagy foglalkoztatóknál eltöltött jogviszonyra vonatkozóan. 

Ha a kérelmező külföldön él vagy korábban az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban is folytatott keresőtevékenységet, az ott szerzett szolgálati idejéről a nemzetközi adategyeztetési eljárás keretében külön tájékoztatást kérhet, mivel a hatósági bizonyítvány csak a magyar jogviszonyokat tartalmazza.

A közszférában foglalkoztatottak részére kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza, hogy a kérelmező rendelkezik-e az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

Hogyan lehet a hatósági bizonyítvány kiállítását kérni?

A hatósági bizonyítvány kiállítását a lakóhely szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataltól, a megfelelő formanyomtatványon kell kérni.

A kérelmet személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Ha a kérelmező csak magyar szolgálati időt szerzett, akkor a „Hatósági bizonyítvány igénylése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejegyzett adatokról (NY_AEHB_02)” nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha a kérelmező külföldön él, vagy korábban az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban is folytatott keresőtevékenységet, akkor a „Hatósági bizonyítvány iránti kérelem adategyeztetést követően bejegyzett adatokról külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére (NY_AENKHB_02)” című nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha a kérelmező a közszférában foglalkoztatott vagy kormánytisztviselő, akkor a „Hatósági bizonyítvány iránti kérelem a hivatásos és a szerződéses állományú katonaként foglalkoztatott személyek részére (NY_KTHB_01)” nyomtatványt kell kitöltenie.

Mennyi idő alatt állítják ki a hatósági bizonyítványt?

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

A hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást kell lefolytatni, ha a kérelmező olyan időszak elismerését kéri, amely a nyilvántartásban nem szerepel (pl. felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok időtartama), vagy ha a kérelmező esetében adategyeztetési eljárás lefolytatására még nem került sor. Ilyen esetben a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást az adategyeztetés időtartamára a hivatal felfüggeszti.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje 75 nap.

A megszerzett szolgálati időt tartalmazó hatósági bizonyítvány kiállítására ebben az esetben az adategyeztetési eljárás lezárását követően kerül sor.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a hatósági bizonyítvány tartalmával?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a hatósági bizonyítvány jogszabálysértő, akkor 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.