Nemzetközi ügyek

A külföldön élő nyugdíjasok adatainak egyeztetése

Hogyan történik a külföldön élő nyugdíjasok adatainak egyeztetése?

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyek adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi az adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével.

Az Ausztráliában és a Németországban élő nyugdíjasok adatai a külföldi nyugdíjszervek közreműködésével kerülnek egyeztetésre.

Nyomtatványon történő adategyeztetés

A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül vissza kell küldeniük.A nyomtatványon az ellátásra jogosult személy sajátkezű aláírásának a hitelesítésére közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, egyéb külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve jogosult.

Ha a nyugdíjas egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, akkor az adatok valódiságát az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja.

Amennyiben a kiküldött adategyeztető lap határidőn belül nem érkezik vissza a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, illetve annak  pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, akkor az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátás legfeljebb 5 évre visszamenőleg kiutalásra kerül.

Külföldi társadalombiztosítási szervekkel történő adategyeztetés

Azoknak a magyar ellátásban részesülő személyeknek az esetében, akik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartása szerint Ausztráliában vagy Németországban élnek, az évenkénti adategyeztetésre az ausztrál és  a német nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével kerül sor.

A nyugdíjbiztosítás szervek közötti adatcsere az ellátásban részesülő:

  • nevének változására,
  • lakóhelyének változására, illetve
  • esetleges elhalálozási adatainak kölcsönös közlésére terjedhet ki.

Az ausztrál és a német adatcserével érintett személyek részére a március hónapban megszokott adategyeztető nyomtatvány megküldésére nem kerül sor, ezért ők mentesülnek a nyomtatvány kitöltésével, hitelesítésével és visszaküldésével kapcsolatos kötelezettségek alól, ugyanakkor továbbra is be kell jelenteniük azokat az ellátás folyósítását befolyásoló tényeket, adatokat, körülményeket, amelyekre a külföldi szervvel történő adatcsere nem terjed ki. 

Ilyen lehet például a bankszámlaszám változása, özvegyi nyugdíj esetén újabb házasság kötése.

Szintén célszerű bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, ha a nyugdíjas huzamosabb ideig a lakcímétől eltérő helyen tartózkodik.