A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – az ország egész területére kiterjedő illetékességgel – a nyugellátások és a külön jogszabályban meghatározott ellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat látja el, valamint jogszabályban meghatározott esetekben (pl. amennyiben a jogszerző saját jogú nyugellátásban részesült, vagy korábban már került hozzátartozói ellátás megállapításra) özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj iránti igényelbírálási (megállapítási) tevékenységet is végez. Az Igazgatóság bírálja el az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatást.

A megállapított ellátások folyósításán túl végrehajtja az ellátottak vonatkozásában a folyósítási adatokban történő változásokat, az ügyfelek részére kérelemre, vagy hivatalból igazolásokat, elszámolásokat, kimutatásokat ad ki.

Az ügyek intézése elsősorban írásban történik, de személyes ügyintézésre is lehetőség van az Igazgatóság Ügyfélszolgálati Irodájában, ahová online módon időpont foglalható. Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek kérelmüket elektronikus úton a www.magyarorszag.hu Személyre Szabott Ügyintézési Felületén (a továbbiakban: SZÜF) nyújthatják be.

 

A telefonon érdeklődők általános tájékoztatást kaphatnak az ellátások folyósításáról és az intézhető leggyakoribb ügyekről. 

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elérhetőségei megtalálhatóak a Főoldal/Kapcsolat menüpont alatt.

 

A NYUFIG igazgató irányítása alá tartozó főosztályok:

Ügyfélkapcsolati és Koordinációs Főosztály

Központi Dokumentációs Szolgáltatások Főosztálya

Folyósítási Üzemeltetési Főosztály

Elszámolási és Számfejtési Főosztály

Nyugdíjindítási Főosztály

 

A NYUFIG folyósítási igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó főosztályok:

I. Folyósítási Főosztály

II. Folyósítási Főosztály

III. Folyósítási Főosztály

IV. Folyósítási Főosztály

Nemzetközi Folyósítási Főosztály

Hozzátartozói Igényeket Elbíráló Főosztály