Gyermekvállalás támogatása

Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

a) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)


b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;


c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába került

d) a vér szerinti apa, ha a szülő nő az anyasági támogatás igénylését megelőzően meghal, és a gyermekről a vér szerinti apa saját háztartásában gondoskodik

Külföldön született és külföldön élő gyermekek jogán járó anyasági támogatásra jogosult
a) az anyasági támogatás tekintetében a nem Magyarország területén élő, külföldön született,

ab) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja

ac) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja, feltéve, hogy a gyermek lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár.

Nem jár anyasági támogatás, ha

  • a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
  • a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha

  • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
  • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában hatályos szociális vetítési alap összegének 225%-ával (2023. évben 64 125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2023. évben 85 500,-Ft).

Az anyasági támogatás iránti kérelem

A Magyarországon élő gyermekek jogán járó anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása a Kérelem anyasági támogatás megállapítására című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve, ha a kérelmező munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

A külföldön született és külföldön élő gyermekek jogán járó anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztálya.

Az anyasági támogatásra vonatkozó kérelem a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

Hol és hogyan nyújtható be a külföldön született és külföldön élő gyermekek jogán járó anyasági támogatás kérelem

Személyesen: konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken.

Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablak)

Postai úton: Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztály címére (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

Elektronikusan ügyfélkapus regisztrációt követően a www.magyarorszag.hu portálon.

Az igényt a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.