A Regionális Gazdaságépítési Program keretében a kedvezményezettek részére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a többször módosított 1/2001. (I. 5.) GM rendeletben meghatározott célokra kiírt pályázati felhívások alapján történik.

Az előirányzattal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) rendelkezik.
A támogatási szerződések módosítása a Minisztérium hatáskörébe tartozik.

A Magyar Államkincstár az előirányzattal kapcsolatos feladatait az illetékes megyei igazgatóságok Állampénztári Irodáin (a továbbiakban: Iroda), a Támogatásokat Közvetítő Főosztályon és az EU Támogatási Főosztályon keresztül látja el.

Az Iroda

  • a kedvezményezett által hozzá benyújtott szerződésmódosítási kérelmeket eljuttatja a Támogatásokat Közvetítő Főosztályon keresztül a Minisztériumnak,
  • feldolgozza a kedvezményezett által elkészített záró beszámolót,
  • soron kívüli-, kötelezettség és záró ellenőrzést végez a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.

A Támogatásokat Közvetítő Főosztály ellátja az Irodák ellenőrzési tevékenységének szakmai irányítását, kapcsolatot tart az előirányzattal rendelkező Minisztériummal.

A követeléskezeléssel kapcsolatos feladatokat az EU Támogatási Főosztály látja el.x

 

Kapcsolódó linkek:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Kormányzati Portál
Pénzügyminisztérium