Melyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek?

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

 • a fővárosi és vármegyei kormányhivatal,
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, valamint
 • a Magyar Államkincstár Központi szerve.

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv a kormányhivatal. A kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti vármegye területére terjed ki. Nyugdíjbiztosítási ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest és Pest vármegye területére terjed ki.

Az ügyfelek a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatalnál is intézhetik a nyugdíjbiztosítási ügyeiket.

Nyugdíjmegállapító szervként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok feladatkörébe az alábbi ügyek tartoznak:

 • öregségi nyugdíj, nők kedvezményes öregségi nyugdíja,
 • korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, baleseti járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj megállapítása, ha az elhunyt nem volt nyugdíjas,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti, hozzátartozók részére járó kiegészítő támogatások megállapítása,
 • nyugellátás méltányosságból történő emelése, egyszeri segély engedélyezése,
 • a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak kezelése, a nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése, kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása,
 • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzésére irányuló megállapodás kötése,
 • a megállapított ellátások visszafizetésére, illetőleg megtérítésére kötelezés (pl., ha az ellátás megállapítása vagy folyósítása jogszabályellenesen történt, vagy a megállapított ellátás megtérítését jogszabály előírja),
 • a nyugdíjbiztosítási szerv által előírt tartozás mérséklése, elengedése és fizetési kedvezmény engedélyezése.

Kizárólag Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozik az ügy, ha

 • az ügyfél, illetőleg hozzátartozói ellátás esetén az elhunyt személy külföldön is szerzett szolgálati időt,
 • ha az ügyfél külföldön él,
 • ha a kérelmező, vagy az elhunyt jogszerző utolsó biztosítási jogviszonya rendvédelmi szervvel, illetve korábbi fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn, vagy
 • ha a kérelmező, vagy az elhunyt jogszerző korábban szolgálati jogviszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

A biztosítottat foglalkoztató gazdasági társaság, civil szervezet, ügyvédi iroda esetében a székhely, telephely szerinti kormányhivatal illetékes:

 • a munkaügyi iratok őrzési helyének bejelentésére,
 • adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó igazolás kiadása,
 • január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése esetén.