A Letölthető anyagok részletesen elemzik a helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásának alakulását, támogatási előirányzatainak módosításait.

A finanszírozás tekintetében kiemelten szólnak az önkormányzatok és az önkormányzati egészségügyi intézmények nettó finanszírozásáról, valamint kincstári tartozásállományuk alakulásáról. A tájékoztató kitér a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben szereplő előirányzatokon kívüli más költségvetési jogcímeken - a Kincstár helyi önkormányzatok finanszírozása és a Kincstár önkormányzati egészségügyi intézmények finanszírozása lebonyolítási számlákon keresztül - részükre történő kifizetésekre, továbbá az önkormányzatokat megillető illetékbevételek átutalására.

Bemutatásra kerül a helyi önkormányzatok központi költségvetés részére történő befizetéseinek alakulása. Az elemzések kitérnek a zárszámadási törvény végrehajtásával összefüggően a jogtalanul igénybevett támogatások és azok kamatterheinek befizetéseire, valamint a helyi önkormányzatoknak - a nettó finanszírozás keretében történő - közteher befizetéseire is.