A Magyar Államkincstár 1996. január 1-jén kezdte meg működését.

A Magyar Államkincstár feladatai

 • A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért.
 • Nyilvántartja az állam által vállalt garanciákat és viszontgaranciákat.
 • Ellátja közel kilencszázezer közszférában foglalkoztatott illetményének számfejtését, az ehhez kapcsolódó adó- és járulékelszámolást és bevallást.
 • Vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását – a cégnyilvántartáshoz hasonlóan – az alapító okiratok alapján.
 • Nettó módon biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását.
 • A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében, kockázatelemzésen alapuló mintavétel alapján, független szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végez.
 • Fogadja és összesíti a költségvetési beszámolókat.
 • Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli.
 • Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait.
 • Számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat, valamint a kiadásokhoz kötődően likviditási és előirányzati fedezetvizsgálatot végez.
 • A megyeszékhelyeken lévő állampénztári irodákban értékpapír-forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére.
 • A Kincstár a közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is. Feladata a közpénzek útjának nyomon követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek.

 

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvadása a Magyar Államkincstárba

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-i beolvadását követően a Magyar Államkincstár közreműködik a társadalombiztosítási nyugellátások, a családtámogatások, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, az utazási költségtérítés, a baleseti táppénz és a hatáskörébe utalt egyéb ellátások megállapításának és folyósításának szakmai irányításában és ellenőrzésében, ezen ellátásokkal kapcsolatban elősegíti az egységes jogalkalmazást.

 • A Kincstár kezeli az Nyugdíjbiztosítási Alapot, továbbá meghatározott esetben méltányossági jogkört gyakorol és kezeli a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartását. Ellátja továbbá a társadalombiztosítási egyéni számlához kapcsolódó feladatokat és kialakítja és működteti a feladatkörébe tartozó szakmai informatikai rendszereket. Vezeti a hatáskörébe utalt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és rehabilitációs nyilvántartásokat.