Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez

Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás szabályait az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: ASP rendelet) szabályozza.

Magyarország önkormányzatainak többsége már rendszercsatlakozással – amely az ASP rendszer valamennyi szakrendszerének használatát jelenti – veszi igénybe a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat.

Azon néhány önkormányzat részére, amelyek jelenleg még interfészen keresztül szolgáltatnak adatot az ASP Adattárház részére és az ASP Adó szakrendszerén kívül a saját programjaikat használják a helyi önkormányzati feladataik ellátásához, az ASP rendelet 13. § (7) bekezdése alapján a következő feltételekkel biztosított a rendszercsatlakozás lehetősége:

A rendszercsatlakozási szándékot az e-közigazgatásért felelős miniszternél kell jelezni, aki a csatlakozás időpontját a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérését követően a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) együtt állapítja meg. A Kincstár a rendszercsatlakozás időpontjaként a január 1-jei időpontot támogatja, figyelemmel az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos évváltási és beszámolási feladatokra. A bejelentésre formanyomtatvány nem került rendszeresítésre. A jogszabály nem állapít meg határidőt a kérelem benyújtására, azonban a csatlakozási folyamat eredményessége érdekében célszerű a feladatokat és az egyeztetéseket a rendszercsatlakozás időpontját megelőző év augusztus-szeptember hónapjaiban megkezdeni. A rendszercsatlakozáshoz a szakrendszerek éles üzemben történő használatának kezdetét megelőzően szükséges egy új szolgáltatási szerződés megkötése a rendszercsatlakozó önkormányzat és a Kincstár között.

Az önkormányzati ASP rendszer által nyújtott Települési Portál egy honlapszolgáltatás, amelynek igénybevétele nem kötelező a rendszercsatlakozott önkormányzatoknak. A szolgáltatás iránti igényt, illetőleg annak lemondását a tárgyévet megelőző év június 30-ig kell jelezni a Kincstár felé. A szolgáltatás az igény jelzését követő év január 1-jétől kerül bekapcsolásra, illetőleg ettől az időponttól kerül megszüntetésre. A szolgáltatás igénylése/megszüntetése a szolgáltatási szerződés mellékletét képező szolgáltatási adatlap erre vonatkozó részének kitöltésével kezdeményezhető.

Az ASP rendelet biztosítja az önkormányzat vagy az önkormányzat társulása által alapított, önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) úgynevezett önkéntes csatlakozásának lehetőségét is. Ebben az esetben az önkormányzati költségvetési szerv az ASP rendszer Gazdálkodási szakrendszeréhez csatlakozik a csatlakozás kezdeményezését követő év január 1-jével. A csatlakozás iránti igény bejelentésének határideje a csatlakozást megelőző év július 31-e, amelyet a Kincstárhoz szükséges benyújtani. Az önkéntes csatlakozási szándék bejelentésére formanyomtatvány nem került rendszeresítésre. A csatlakozáshoz minden esetben szükséges az alapító önkormányzat vagy az önkormányzati társulás hozzájárulása, amelyet a benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell. A szakrendszer éles üzemben történő használatának feltétele az önkormányzati költségvetési szerv és a Kincstár közötti szolgáltatási szerződés megkötése, amelynek aláírója a csatlakozó önkormányzati költségvetési szerv vezetője mellett az alapító önkormányzat polgármestere vagy az alapító önkormányzati társulás tanácsának elnöke.