Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk

I. Tájékoztató a fizetési számlaszámokhoz kapcsolódóan

A fizetési számlaszámok a Letölthető dokumentumok mappában találhatóak.

II. Tájékoztató a Magyar Államkincstár hivatali kapuinak használatához

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján 2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézést biztosító állami és egyéb együttműködésre kötelezett szervek elektronikus ügyintézésre és elektronikus kapcsolattartásra kötelesek.

Az elektronikus kapcsolattartás azt jelenti, hogy a felsorolt szerveknek, szervezeteknek kötelezően hivatali kapun keresztül kell levelezni, beadványokat, írásbeli dokumentumokat küldeni egymás számára.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) egyes szakterületei elektronikus kapcsolattartásának biztosítása érdekében több hivatali kapu is kialakításra került, az ellátott feladatok sajátosságaira figyelemmel. Az ilyen dedikált céllal létrehozott hivatali kapuk a Kincstár társadalombiztosítás és családtámogatás terültén az ONYF; ONYFADAT; ONYFEBPENZ;TBCSTSZUF; ONYFNAV; ONYFNYUFIG megnevezésű, a mezőgazdasági és vidékfejlesztésiterületén a MAKMV megnevezésű, a Törzskönyvi Nyilvántartási szakterület vonatkozásában a MAK, míg a Kincstár valamennyi további szakterülete vonatkozásában a MAKPER megnevezésű. Ezen kapuk kizárólag az alábbi táblázatban feltüntetett célú küldemények fogadására és automatikus feldolgozására alkalmasak.

Ha a feladó ezen céloktól eltérő elektronikus küldemény számára választja ki a fenti hivatali kapukat, akkor a rendszer a küldemény automatikus feldolgozására nem képes és nem biztosítható az elektronikus kapcsolattartás automatizmusa. A küldemények késedelmes vagy téves továbbításának elkerülése érdekében, fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő hivatali kapu kiválasztására.

Kérjük, szíveskedjenek elősegíteni, hogy a Kincstár által jelen tájékoztatóban ismertetett elektronikus kapcsolattartására vonatkozó információk eljussanak a kommunikációs folyamatokban résztvevőkhöz:

Társadalombiztosítási és Családtámogatási (a továbbiakban: TBCST) szakterület

  1. A Belügyminisztérium 2015-ben indított rendszere, a Központi Érkeztető Rendszer (a továbbiakban: KÉR) szolgál, az együttműködő szervezetek közötti kommunikációra. A KÉR –en keresztül kizárólag KRX formátumú elektronikus dokumentumok küldhetőek. Ha a Központi Érkeztető Rendszer használatára kötelezett szervek képesek a KRX formátumú elektronikus dokumentumok előállítására, javasoljuk, hogy az ONYFKER rövid nevű, 221378979 KRID azonosítóval rendelkező hivatali kaput használják kapcsolattartás céljára. A hivatali kapun keresztül küldött megkeresésekre a választ azon a - KÉR címtörzs szerinti - elektronikus útvonalon lehet megküldeni, amelyiken keresztül érkezett a megkeresés.

  2. Azoknak a szerveknek, amelyek nem rendelkeznek olyan informatikai megoldással, ami lehetővé teszi számukra a hivatali kapun keresztül a KRX formátumú küldeményekkel történő kommunikációt (azaz nem KÉR kommunikáció képesek, vagy nem KÉR kötelezettek), a MAKTBCST rövid nevű, 544635797 KRID azonosítóval hivatali kaput kell kapcsolattartásra használniuk.

A MAKTBCST hivatali kapu esetében nincs kötelezően előírt nyomtatvány. A hivatali kapun keresztül küldött megkeresésekre a választ azon elektronikus útvonalon fogja megküldeni, amelyiken keresztül érkezett a megkeresés.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület a MAKMV rövid nevű 744086107 KRID azonosítóval jelölt hivatali kapu igénybevételével fogadja a küldeményeket.