Nyugdíjfolyósítás

Utazási utalvány nevelőszülő részére

TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI NEVELŐSZÜLŐ RÉSZÉRE AZ ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYA IGÉNYLÉSÉHEZ

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján az Ellátottak utazási utalványára (a továbbiakban: utazási utalvány) a gyermekvédelmi nevelőszülő is jogosult a gondozásában lévő, illetve nevelésbe vett gyermek után. A nevelőszülő a gondozásában lévő gyermekek után gyermekenként külön-külön utazási utalványra jogosult.

Az utazási utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes.

Az utazási utalványt kérelemre állítja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, ehhez a „Kérelem gyermekvédelmi nevelőszülő részére az Ellátottak utazási utalványa kiállításához” elnevezésű űrlapot kell kitölteni. Az utazási utalványt gyermekenként kell igényelni.

A kérelemhez mellékelni kell az e célra rendszeresített, „IGAZOLÁS nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásáról” elnevezésű, a nevelőszülői hálózat működtetője által kitöltött nyomtatványt. Az igazolás hiányában a kérelem nem bírálható el.

Az utazási utalvánnyal rendelkező nevelőszülő – az utazási utalványon lévő törzsszámra hivatkozással – 15 napon belül köteles bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, ha az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelt gyermek kikerül a gondozásából, illetve ha nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya szünetel vagy megszűnik.

Amennyiben az utazási utalványra jogosító feltételekben nincs változás, a továbbiakban a nyugdíjfolyósító szerv évente intézkedik az utazási utalvány kiállítása és a nevelőszülő részére postai úton történő megküldésről, az előző évi utalvány érvényességi idejének lejártát megelőzően.