Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1 2

A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

 • közszolgálati jogviszonyban,
 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában,
 • munkaviszonyban,
 • politikai szolgálati jogviszonyban,
 • biztosi jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 • hivatásos szolgálati jogviszonyban,
 • hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, csecsemőgondozási díj, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterhek elszámolását.

A központosított illetményszámfejtés megvalósításának egyik kiemelt célja, hogy a közszolgálatban dolgozó munkavállalók illetményeinek egységes munkaügyi, információs, finanszírozási és ellenőrzési technológián alapuló rendszerrel történő számfejtésének köszönhetően az államháztartás legjelentősebb kiadási tételeként megjelenő személyi juttatásokról és közterhekről, illetve a létszámról megbízható információk álljanak rendelkezésre a tervezéshez, gazdálkodáshoz és beszámoláshoz.

A központosított illetményszámfejtés

 • a közszolgálat munkavállalói, illetve a munkáltatók magas színvonalú kiszolgálása mellett pontos, megbízható információkat biztosít a munkajogi döntésekhez, a személyi juttatások előirányzatának tervezéséhez, a bérgazdálkodáshoz.
 • a közszolgálat létszám bér és járulék kifizetéseinek alakulásáról átfogó, megbízható, rendszeres információkat biztosít a fejezet felügyeletéért felelős szervek és a kormány számára,
 • a feladatellátás koncentrálásával növeli a munkavégzés hatékonyságát, szakszerűségét, csökkenti az adminisztrációs kiadásokat.

Amennyiben Ön költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállaló, az illetményszámfejtéssel összefüggő kérdésével, problémájával forduljon közvetlenül munkáltatójához.

Magyar Államkincstár

A KIRA bevezetésének jogi kereteit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet (Ávr.) módosító, a központosított illetmény-számfejtés kiterjesztésével összefüggő módosítását tartalmazó 243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet teremtette meg.

Pilot jelleggel 2015. szeptember elsején indult el a KIRA, mely 2015. november elsejével vált országos kiterjesztésűvé.

Magyar Államkincstár

A KIRA rendszer az eddig használt, 2002 óta működő KIR3 központosított illetmény-számfejtő rendszert váltja fel. Az új számfejtő rendszer

 • teljes mértékben megfelel az illetményszámfejtéssel kapcsolatos jogszabályoknak,
 • korszerű és biztonságos informatikai infrastruktúrán alapul,
 • támogatja az elektronikus kommunikációt az új KIRA és a számára adatot szolgáltató, illetve az adatait felhasználó rendszerek között,
 • magas szinten biztosítja a szükséges adatszolgáltatási és elemzési funkciókat, valamint
 • együttműködési lehetőséget (interfész kapcsolatot) biztosít a humánpolitikai rendszerekkel.

Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár mintegy 13 ezer intézmény vonatkozásában közel 900 ezer munkavállaló részére számfejt minden hónapban.

Magyar Államkincstár

Pilot jelleggel 2015. szeptember elsején indult el a KIRA, mely 2015. november elsejével vált országos kiterjesztésűvé.

A pilot indulás három illetményszámfejtő hely és közel 500 költségvetési szerv bevonásával történt, melyeket az Ávr. 181/B. § (1) bekezdése jelölt ki. Ezen intézmények a Magyar Államkincstár, a KINCSINFO Nonprofit Kft., a Heves megyei önkormányzatok és intézményeik, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola valamit a Pándy Kálmán Megyei Kórház.

A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. november 1-jével tértek át a KIRA használatára.

Magyar Államkincstár

A munkabér kifizetését – mint eddig is – az intézmények indítják a saját bankszámlájukról. Egy intézmény csak akkor tud utalni munkavállalói részére, ha megfelelő fedezet áll rendelkezésére a számláján.

Az érintetteknek valamennyi intézményben - a jogszabályokban foglaltak szerint - a közszolgálati jogviszonnyal rendelkezők esetében a hónap 5. napjáig, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a hónap 10. napjáig kell megkapniuk munkabérüket.

Magyar Államkincstár

Az adatok migrálása a KIR3-ból (régi rendszer) a KIRA-ba november 5-16 között történt.

Az illetmény-számfejtő rendszerek közötti átállás megkönnyítésére a Kincstár - rendkívüli fejlesztéssel - lehetőséget biztosított az intézmények részére, hogy még a régi (KIR3) rendszerben a 2015. november 5-16-a időszakban jelentkező, és az előre látható kifizetések feladásra és utalásra kerülhessenek, melyről az e-Adat rendszeren keresztül tájékoztatást is küldött az intézményeknek.

1 2