Nyomdai Magyar Állampapír Plusz
FUTAMIDŐ:
5 év
KAMAT:
6,00 - 7,25%

Általános információk

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 forintos címletekben előállításra kerülő, fix, sávos kamatozású lakossági állampapír.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A kamatozás a vásárlás napját követő naptári hét első munkanapján kezdődik, és a kamat a futamidő alatt halmozódik úgy, hogy a kamatösszeg kizárólag a befektető által kezdeményezett visszaváltás alkalmával a névértékkel együtt, egy összegben esedékes. A nyomdai Magyar Állampapír Plusz a lejárat napját követően tovább nem kamatozik, függetlenül attól, hogy a tényleges visszaváltás mikor történik.

A kamat mértéke:

  • az első félévben évi 6,00%
  • a második félévben évi 6,25%
  • 2. évben évi 6,50%
  • 3. évben évi 6,75%
  • 4. évben évi 7,00%
  • 5. évben évi 7,25%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 6,73 % 

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz vásárlói és átruházása

A nyomdai Magyar Állampapír Pluszt devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

Az értékesítés és visszaváltás módja

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala folyamatos kibocsátás útján történik. A nyomdai Magyar Állampapír Plusz névértéken kerül értékesítésre, azaz 100,00%-os árfolyamon vásárolható meg. A futamidő és a kamatozás a vásárlás napját követő naptári hét első munkanapján kezdődik. (Kivéve, ha a vásárlás hétvégén történik. Az ezzel kapcsolatos rendelkezést kérjük, hogy olvassa el az adott Sorozat Ismertetőjében!)

Lejárat előtti visszaváltás esetén az egyes kamatfordulók utáni 5 munkanapos időszakokban a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 100%, az ezeken kívüli napokon a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében a 99,50% kerül alkalmazásra visszaváltási árfolyamként a befektetőt megillető összeg meghatározása során. A kamatfordulókat követő 5 munkanapos időszakok a megvásárolt nyomdai Magyar Állampapír Plusz előoldalán megtalálhatóak.

Elveszett vagy megsemmisült nyomdai Magyar Állampapír Plusz

Amennyiben a nyomdai Magyar Állampapír Plusz elveszett vagy megsemmisült, közjegyzői eljárás útján igényelhető a nyomdai Magyar Állampapír Plusz alapján történő fizetések letiltása.

Értékesítési helyek

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz kizárólag a Magyar Posta zrt. állandó postai szolgáltató helyein vásárolható meg.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok