A 2009. október 1-jén hatályba lépő közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33/A. § alapján, amennyiben a közigazgatási hatóság az irányadó ügyintézési határidőt túllépi, köteles az ügyfél által fizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, az ügyintézési határidő kétszeresének túllépése esetén pedig annak kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.

A jogszabály szövege a Letölthető anyagok mappában található.

Amennyiben az ügyfél az illeték vagy díj megfizetése alól mentesült, a hatóság a jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetésnek fizeti meg a Kincstár által vezetett

10032000-01034138

számú „Közigazgatási határidő túllépése utáni befizetés" számlára.