Az adatszolgáltatási naptár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdésében és a 108/A. §-ában meghatározott adatszolgáltatásoknak a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe – KGR-K11 rendszer – történő benyújtási határidejét tartalmazza adatszolgáltatás típusonként csoportosítva, illetve időrendi sorrendben.