Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

Társadalombiztosítási egyéni számla

Mi a társadalombiztosítási egyéni számla?

A társadalombiztosítási egyéni számla a Magyar Államkincstár által a vezetett olyan kimutatás, amely 2013. január 1-jétől kezdődően, természetes személyenként elkülönítve tartalmazza a járulékfizetésre vonatkozó adatokat. A kimutatásban minden magánszemély megtekintheti a járulékfizetésére vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő adatokat.

Milyen adatokat tartalmaz a társadalombiztosítási egyéni számla?

A társadalombiztosítási egyéni számla az alábbi adatokat tartalmazza:

  • a járulékfizetésre kötelezett természetes személy azonosító adatait és a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát),
  • 2012. december 31-2020. július 1. közötti időszakra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére bevallott nyugdíjjárulék összegét,
  • 2020. június 30-át követő időszakra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére bevallott társadalombiztosítási járuléknak a Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként megillető összeget,
  • a szolgálati idő, illetve a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét a megállapodással érintett időtartamban,
  • a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét és az ellátás folyósításának időtartamát.

A társadalombiztosítási egyéni számlán megjelenő járulékfizetésre vonatkozó adatok az alábbi forrásokból származnak:

  • biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó járulék esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére benyújtott bevallás,
  • a rehabilitációs járadékból és a rehabilitációs ellátásból levont járulék esetén a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság adatszolgáltatása,
  • megállapodás alapján befizetett járulék esetén, a megállapodást kötő kormányhivatal adatszolgáltatása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átadott adatok havonta, de legalább kéthónapos csúszással jelennek meg a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, ebből következően az egyéni számlán is.

A rehabilitációs járadék, a rehabilitációs ellátás és a megállapodás alapján fizetett járulék esetén évenként kerül sor a számla aktualizálására, ezért ezek az adatok a tárgyévet követően, nem havi, hanem éves bontásban érhetők el.

A társadalombiztosítási egyéni számla kizárólag a foglalkoztató által teljesített adatszolgáltatásban szereplő, a biztosítottól levont nyugdíjjárulékra vonatkozó adatot tartalmazza, amely nem feltétlenül azonos a ténylegesen befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokkal. Ez utóbbiról csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezik információkkal.

Hogyan lehet megtekinteni az egyéni számla tartalmát?

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmába minden érintett betekinthet.

Az ügyfélkapus azonosítással rendelkező személyek elektronikus úton a www.magyarorszag.hu honlapon a Nyugdíj > Egyéb szolgáltatások > Társadalombiztosítási egyéni számla  menüpontban tekinthetik meg a rájuk vonatkozó nyilvántartott adatokat.

Ebben az esetben az egyéni számla tartalma PDF formátumban letölthető.

Személyesen, a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán a „Kérelem kivonat kiadására a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokról” elnevezésű nyomtatványon.

A nyomtatvány postán is beküldhető a kormányhivatalnak címezve az 1916 Budapest egységes postacímre.

Személyes vagy postai ügyintézés esetén az egyéni számláról szóló kivonatot a kormányhivatal állítja ki az ügyfél részére.

A kivonat tartalma

A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-jétől kezdődően havonkénti bontásban, illetve évenkénti összesítésben, valamint a biztosítási idő kezdetére és végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat.

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A kisadózó vállalkozók és az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók adatai

Az érintett időszakban egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott, illetve kisadózó egyéni vállalkozóként biztosításban álló személyek esetében a közterhek megfizetése során nem különül el a járulékfizetési kötelezettség, ezért ezekben az esetekben az előírt közteher mértéke alapján számított úgynevezett „elméleti” járulék összeg látható.

A járulék elméleti összegének számítása egyszerűsített foglalkoztatás esetén a napi nyugdíjjárulék-összeg a mindenkori társadalombiztosítási ellátási alap és a nyugdíjjárulék-mérték szorzatával egyenlő.

Időszak

közteher napi összege

társadalom-biztosítási ellátás alap napi összege

nyugdíj- járulék mértéke

elméleti nyugdíj-járulék napi összege

2022. július 1. előtt

500 forint

1.370 forint

10%

137 forint

 

1.000 forint

2.740 forint

10%

274 forint

2022. június 30 -

2022. december 31.

1.000 forint

2.800 forint

10%

280 forint

 

2.000 forint

5.600 forint

10%

560 forint

2023. január 1-től

1.200 forint

3.200 forint

10%

320 forint

 

2.300 forint

6.500 forint

10%

650 forint

2023. december 1-től

1.300 forint

3.700 forint

10%

370 forint

 

2.700 forint

7.500 forint

10%

750 forint

Az elméleti járulék összege kisadózó vállalkozó esetében a befizetett tételes adónak megfelelő társadalombiztosítási ellátási alap és 10%-os nyugdíjjárulék mértékének szorzata.

Időszak

havi ellátásalap

50 000 forint

havi tételes adó esetén

havi elméleti járulék összeg

havi ellátásalap

75 000 forint

havi tételes adó esetén

havi elméleti járulék összeg

2013. január 1-jétől

81.300,- Ft

8.130,- Ft

-

-

2014. január 1-jétől

81.300,- Ft

8.130,- Ft

136.250,-Ft

13.625,- Ft

2016. január 1-től

81.300,- Ft

8.130,- Ft

136.250,- Ft

13.625,- Ft

2017. január 1-től

90.000,- Ft

9.000,- Ft

150.000,- Ft

15.000,- Ft

2018. január 1-től

94.400,- Ft

9.440,- Ft

158.400,- Ft

15.840,- Ft

2019. január 1-től

94.400,- Ft

9.440,- Ft

158.400,- Ft

15.840,- Ft

2019. július 1-től

98.100,- Ft

9.810,- Ft

164.000,- Ft

16.400,- Ft

2020. január 1-től

98.100,- Ft

9.810,- Ft

164.000,- Ft

16.400,- Ft

2020. július 1-től

102.000,- Ft

10.200,- Ft

170.000,- Ft

17.000,- Ft

2021. január 1-től

102.000,- Ft

10.200,- Ft

170.000,- Ft

17.000,- Ft

2022. január 1-től

108.000,- Ft

10.800,- Ft

179.000,- Ft

17.900,- Ft

2022. szeptember 1-től

108.000,- Ft

10.800,- Ft

-

-

  

Mi a teendő, ha a társadalombiztosítási egyéni számla nem tartalmaz minden adatot?

Ha a társadalombiztosítási egyéni számla adatai alapján kiállított kivonat hiányos, akkor adategyeztetési eljárást lehet kezdeményezni, annak érdekében, hogy a járulékfizetésre vonatkozó hiányzó adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivizsgálja, és a tisztázott adatok alapján a nyugdíjbiztosítási nyilvántartást kiegészítse.

Az adategyeztetési eljárást a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj”> „Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás” pontban elérhető „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_02)” nyomtatványon lehet kérni. Az adategyeztetési eljárásról bővebb tájékoztatás a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás" című tájékoztatóban található.