Diszkont Kincstárjegy

Általános információk

A Diszkont Kincstárjegy 3, 6 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkont áron kerül kibocsátásra 10.000,- Ft-os alapcímletben. A névérték kifizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Diszkont Kincstárjegyből származó kamatjövedelem a 2019. június 1. napját követően forgalomba hozott Diszkont Kincstárjegy sorozatok esetében nem minősül jövedelemnek, így mentesül a kamatadó megfizetése alól. A hozam összege a névérték és a vételár közötti különbség.

A Diszkont Kincstárjegy vásárlói

A Diszkont Kincstárjegyet devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, továbbá devizabelföldi jogi személyek, és jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Diszkont Kincstárjegy aukció útján kerül forgalomba hozatalra. A Diszkont Kincstárjegy aukciók Nyilvános Ajánlattétel közzétételével kerülnek meghirdetésre. A 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden héten kedden, a 6 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden héten szerdán, míg a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden második héten csütörtökön kerül sor, a pénzügyi teljesítés pedig mindig az aukciót követő hét szerdán esedékes.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok