A 2014-2020-as programozási időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) közreműködő feladatait, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének értelmében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. A pénzügyminiszter 7/2021. (VIII. 13.) PM utasítása alapján a közreműködő szervezeti feladatok szakmai irányításáért a Támogatási Igazgató alá tartozó EU Támogatási Főosztály felelős.

A közreműködő szervezeti feladatok ellátását a KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 projekt támogatja, mely országos szinten biztosítja a hatékony feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra, illetve a humán kapacitás meglétének biztosítását. A Kincstár szervezeti felépítésében a TOP megvalósítási modelljéhez illeszkedik, azaz a központi funkciók mellett a decentralizált tervezés és végrehajtás logikájának megfelelően megyei irodák keretében működik.