Intézményi készpénzforgalom

A Magyar Államkincstár az ügyfelei részére készpénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt a megyei igazgatóságok Állampénztári Irodáiban. Az Állampénztári Irodákban igénybe vehető forintban teljesített készpénzforgalmi szolgáltatások körébe tartozik a készpénzfelvétel, a készpénz befizetés, a készpénzváltás és a zsákos készpénz befizetés fogadása.

A Kincstár valutapénztári szolgáltatást nyújt a megyei igazgatóságok Állampénztári Irodáiban, forintszámla esetén az Állampénztári Iroda számlavezetési körébe tartozó ügyfelek részére, devizaszámla terhére és javára valamennyi Állampénztári Irodában, a Kincstár által jegyzett és az árfolyamlistán közzétett valutanemekben.

Készpénzfelvételi igényeiket a kincstári ügyfelek a készpénzfelvételt megelőzően kötelesek írásban bejelenteni a számlavezető Állampénztári Iroda részére a Hirdetményben meghatározott feltételek és eljárási rend szerint.

Az értékpapír-forgalmazási szolgáltatást igénybevevő ügyfeleinknek az 1 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó készpénzfelvételi igényét 2 munkanappal a felvétel előtt be kell jelenteni az Állampénztári Irodánál, állampénztári- és járási kirendeltségeken ügyfélfogadási időben, telefonon a Központi Ügyfélszolgálati Osztályon keresztül és írásban postai úton, illetve e-mailen, - kizárólag az Iroda Kincstár honlapján feltüntetett funkcionális címére - vagy faxon, a „Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat (állampapír forgalmazáshoz)" (1. számú melléklet) benyújtásával.