Önkormányzati hatáskörbe tartozó adók

A Magyar Államkincstár ellátja az önkormányzatok hatáskörébe tartozó adókkal, adók módjára behajtandó köztartozásokkal, az iparűzési adóval, a gépjárműadóval kapcsolatos adatszolgáltatás összesítését. Felügyeli az adófeldolgozó programot az önkormányzatok körében, továbbá szakmai tanácsadást nyújt az önkormányzatok adóügyi munkájához.

Az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: Adóhatóság) adóadat-feldolgozási tevékenységét az ASP ADÓ szakrendszer, illetve az adópolitikáért felelős miniszter által engedélyezett más program (adónyilvántartó rendszer) segítségével végzi. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes megyei igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság) illetékes megyei szervezeti egysége biztosítja, hogy az új programverziók, módosításokat tartalmazó dokumentációk az Adóhatósághoz eljussanak, továbbá szakmai segítséget nyújt az adónyilvántartó rendszer szakszerű használatához.

Az Adóhatóság, a Kincstár és a Pénzügyminisztérium közötti információ-szolgáltatás rendjét a Pénzügyminisztérium honlapján található "Útmutató az önkormányzati adóhatóságok és a Kincstár által teljesítendő adatszolgáltatásokhoz" elnevezésű dokumentum szabályozza.

Az adatszolgáltatás rendje

I. Adatszolgáltatások az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adóról

Az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat (Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről, Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért vállalkozásoknál) az Adóhatóságnak olyan módon kell teljesítenie, hogy az 1. számú mellékletben foglalt táblázatok előállíthatóak legyenek a gazdasági tevékenységek Európai Bizottság által megállapított NACE rev. 2. "A38" szintű statisztikai osztályozásában, illetve az 1-jegyű gazdálkodási forma kódoknak megfelelő bontásban.

A NACE rev.2. "A38" szintű statiszkai osztályozást a 2. számú melléklet tartalmazza, a KSH által közzétett hatályos gazdálkodási formakódok az alábbi linken érhetők el:

https://www.ksh.hu/gfo_menu

A KSH Osztályozások - Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO) oldalán a "Struktúra" bekezdésben lévő fájl tartalmazza az aktuális és használandó GFO struktúrát.

Kiegészítő információk az 1. számú melléklet adattartalmáról

Az 1. számú melléklet a következő összesítő táblázatokat tartalmazza:

 • Építményadó (hasznos alapterület és korrigált forgalmi érték alapján)
 • Telekadó (terület és korrigált forgalmi érték alapján)
 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, illetve ellenérték alapján)
 • A magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelemadójáról készült bevallás
 • Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
 • Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért vállalkozásoknál
 • Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
 • A talajterhelési díjról
 • Zárási összesítő I.
 • Zárási összesítő II.

Az összesítő táblázatok települési önkormányzati szinten összesítik az adatokat, ennek megfelelően mindegyiknek tartalmaznia kell az adott települési önkormányzat nevét, KSH-kódját és törzskönyvi nyilvántartási azonosítóját (PIR számát).

II. Önkormányzati adatszolgáltatások a helyi adókról a zárási és feldolgozási összesítőkhöz

Az Adóhatóság által a zárási összesítőkhöz szolgáltatott adatok lehetővé kell, hogy tegyék az 1. számú mellékletben foglalt zárási összesítő elnevezésű táblázatoknak az önkormányzatnál bevezetett adónemenkénti bontásban való rendelkezésre állását.

Az Adóhatóság az Igazgatóság részére történő adatszolgáltatást a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül teljesíti. Az adatszolgáltatások végrehajtás-technikai útmutatóját a Kincstár - Igazgatóságai útján - elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatással érintett Adóhatóságnak.

Az Adóhatóságok az adatszolgáltatásokat az alábbi határidőkkel kötelesek teljesíteni az Igazgatóság részére:

Adatszolgáltatás

Határidő

Idegenforgalmi adó

tárgyévet követő év március 1-jéig

Iparűzési adó (ideiglenes jellegű)

tárgyévet követő év március 1-jéig

Kivetéssel megállapított adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)

tárgyév április 1-jéig

Talajterjelési díj

tárgyév április 30-áig

A magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

tárgyévet követő április 30-áig

Iparűzési adó (állandó jellegű)

normál üzleti éves adózók bevallási határidejét követő 2. hónap végéig

Zárási összesítők (tárgyév június 30-i állapot)

tárgyév július 31-éig

Zárási összesítők (tárgyév december 31-ei állapot)

tárgyévet követő év február 1-jéig

III. Adatszolgáltatás a bevezetett helyi és települési adókról

Önkormányzatnál bevezetett helyi és települési adókról az önkormányzat a bevezetett helyi adók fajtájáról és mértékéről elnevezésű táblázatok kitöltésével szolgáltat adatot a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben.

A táblázatok sorai az adónemek számának és a részletszabályok összetettségének megfelelően, értelemszerűen bővíthetők. Fontos, hogy bármely táblázat adott cellájában csak egyetlen érték szerepeltethető.

A táblázatok egyes oszlopaiban bekért adatok értelmezésének és helyes kitöltésének megkönnyítésére a 3. számú mellékletben található példa.

Az adókedvezmények, mentességek táblázat esetében, amennyiben egy kedvezmény, mentesség mértéke nem az adóalap százalékában kerül meghatározásra, hanem egy tételes összeg, akkor a mentesség, kedvezmény alapja oszlopba magát az összeget szükséges beírni forintban, a mellette lévő mentesség, kedvezmény mértéke oszlopban pedig a száz százalék kerüljön feltüntetésre. Az adatszolgáltatások benyújtását - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezései alapján - az adórendelet, valamint annak módosítása hatálybalépését megelőző hónap ötödik napjáig szükséges megtennie a helyi önkormányzatoknak.