Gyakran ismételt kérdések (GYIK) – Nagycsaládos földgáz árkedvezmény

Nagycsaládos kedvezményre az jogosult, aki szolgáltatónál egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és legalább három gyermek után, illetve figyelembe vételével részesül  családi pótlékban, vagy az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. Annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

 

A kedvezményt a bejelentett lakóhely illetve tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatalnál lehet megigényelni az erre szolgáló forma nyomtatvány és szükséges mellékletek benyújtásával.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát, valamint a számlán szereplő összeg befizetésének igazolását. (csekk, átutalás). A szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén, amikor még nem történt számla kibocsátása, az egyetemes szolgáltatói szerződés másolatát kell mellékelni.

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. Azaz mindaddig megilleti a jogosultat a kedvezmény, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. (legalább 3 gyermek után vagy figyelembevételével fennálló családi pótlék folyósítás, földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés megléte.

A kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak kell bejelenteni, többek között a költözést is. A jogosultság változatlan fennállása esetén a kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.