A támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 3/2003. (I.24.) FVM rendelet I. Fejezetének 4- 8. §-ban, és a 18-21. §-ban meghatározott célokra kiírt pályázati felhívásokban rögzítettek alapján nyújtotta. Az agrárberuházások támogatási rendszere 2004. május 1-től megváltozott, a beruházások megvalósításához rendelkezésre álló európai uniós források elnyerésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által működtetett programok keretében kerülhet sor.

Az 1993. január 1-jétől 2004. május 1-jéig terjedő időszakban meghirdetett, hazai költségvetési előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások felhasználása jogszabályban előírt feladatait, az utómunkálatokkal kapcsolatos tevékenységet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága valamint a Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai és az Agrárminisztérium megbízásából eljáró Magyar Államkincstár együtt végzik.

A Magyar Államkincstár előirányzattal kapcsolatos feladatait a megvalósítás helye szerint illetékes Állampénztári Irodái (Iroda), valamint a Támogatásokat Közvetítő Főosztály és az EU Támogatási Főosztály látja el.

Az Iroda

  • elkészíti a szerződésmódosítást,
  • a kedvezményezett által hozzá benyújtott beszámolókat megvizsgálja,
  • helyszíni ellenőrzést végez.

A Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak elérhetősége a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján található. - a honlap: www.nebih.gov.hu