GINOP-5.3.17-21

KKV kapacitásbővítő támogatás

IDEIGLENESEN FELFÜGGESZTVE 2021.10.21-TŐL

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára európai uniós forrásból finanszírozott munkahelyteremtést célzó támogatás által.

A program célja, a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés, az egészségügyi járvány okozta első sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési/szolgáltatási kapacitásaik visszaépítésében.

A cél elérése érdekében a Magyar Államkincstár Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt vissza nem európai uniós forrásból finanszírozott vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

A támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4 000 000 Ft.

Támogatható a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig (legfeljebb bruttó 309 000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint a bérköltség 30% vagy 35% vagy 40%-át kitevő átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel.

A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében 16 hónapos (legfeljebb 8 hónap támogatás + legfeljebb 8 hónap nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség) határozott idejű, vagy határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése kötelező.

A támogatási kérelmeket 2021.09.27-től lehet benyújtani.

A projekt 100%-ban európai uniós forrásból, összesen 21 820 000 000 Ft támogatásban részesül.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.09.30.

A Kincstár által kiadott közlemény tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő mikro-, kis- és középvállalkozások részére a GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás feltételeiről, a lebonyolítás módjáról és speciális követelményeiről. A közlemény a Kapcsolódó anyagok között érhető el.

E-mailben a ginop@allamkincstar.gov.hu címen érdeklődhet.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

hétfő- csütörtök: 8.00 -16:30

péntek: 8:00-14.00

Személyes ügyfélszolgálatok elérhetőségeit a közlemény 8. sz. melléklete tartalmazza.

Az OFA konzorciumi partner által közzétett információk elérhetők az OFA Nonprofit Kft. weboldalán.