Önkormányzati Magyar Államkötvény
FUTAMIDŐ:
3 év
KAMAT:
6,50%

Általános információk

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény egy 3 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok, mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. az Önkormányzati Magyar Államkötvény forgalomba hozatalát nyilvános ajánlattételben teszi közzé.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlói

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok, mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok