Prémium Magyar Állampapír
FUTAMIDŐ:
8 év
KAMAT:
7,90%

Általános információk

A Prémium Magyar Állampapír dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír. A 2022. szeptember 30. napján és az követően forgalomba hozott sorozatok névértéke 1 forint, míg a korábbi sorozatok 1.000 forintos címlettel kerültek forgalomba.

A kifizetendő kamat mértéke  a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze.

A Prémium Magyar Állampapír a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő kamatprémiumot. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.

A 2022. szeptember 30. napján kibocsátott sorozatok esetében a forgalmazókra értékesítési korlát került meghatározásra, melynek mértéke a sorozatokra vonatkozó Ismertetőben és Nyilvános Ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra.

A Prémium Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik, a kamat a tőkével együtt a futamidő végén kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A 2019. június 1-jét követően kibocsátott Prémium Magyar Állampapír kamatadó-mentes.

A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt Prémium Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15%. A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Tartós Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra.

A magyar állam által 2019. június 1. napja után kibocsátott állampapírok mentesülnek a 2023. július 1. napjától bevezetésre kerülő kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól. A 2019. június 1. napja előtt forgalomba hozott magyar állampapírok esetében szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség merül fel, amennyiben az állampapír megszerzésének dátuma 2023. július 1. napja vagy azt követő időpont.

A Prémium Magyar Állampapírok vásárlói

A Prémium Magyar Állampapírt devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Prémium Magyar Állampapír aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A Prémium Magyar Állampapír névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok