KGR-K11 XML formátumú főkönyvi kivonat (kormányzati funkciók szerinti bontással)

 

Az Adatszolgáltatók által a Magyar Államkincstár számára a KGR-K11 rendszeren keresztül szolgáltatott adatok minőségének javítása érdekében a Magyar Államkincstár által – a Pénzügyminisztérium munkatársaival egyeztetve – kialakításra került egy egységes adatszerkezetű, XML formátumú főkönyvi kivonat sablon. A főkönyvi kivonatnak 2022. január 1-jétől tartalmaznia kell a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben könyvelt teljesítés adatokat kormányzati funkciók szerinti bontásban is az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 16. mellékletének megfelelően.

A főkönyvi kivonatok elektronikus úton történő benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 21. és 22. pontjai, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 32. § és 33. §-ai kötelezik az Adatszolgáltatót.

Az egységes formátumú főkönyvi kivonattal kapcsolatos dokumentációk (XML és XSD sablonok, valamint segédletek) a Letölthető anyagok között találhatók.