A Magyar Államkincstár európai uniós forrásból, Magyarország kevésbé fejlett régióinak településein élők számára vissza nem térítendő támogatást nyújtott ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj célja a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése volt.

A projektről kiadott Közlemény tájékoztatást nyújtott a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és speciális követelményeiről.

A projekt keretében a Kincstár azon szülők számára nyújtott támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermekük nevelése mellett, általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzésen, középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzésen vagy iskolarendszerű oktatásban, felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzésen kívántak részt venni.

A támogatás mértéke magas intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb havi 100 000 forint volt, míg az alacsony intenzitású képzés esetében havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehetett.

A támogatási kérelmeket 2020.10.21-től 2022.05.20-ig lehetett benyújtani.

A projekt összköltsége 2 950 000 000 Ft, 100%-ban európai uniós forrásból valósult meg.

A projekt befejezésének dátuma: 2023.10.31.