Magyar Államkötvény

Általános információk

A Magyar Államkötvény különböző, 3, 5, 7, 10, 15 és 20 éves futamidejű, fix vagy változó kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímletű értékpapír. Az egyes sorozatok félévente vagy évente fizetnek kamatot, amelyből a Magyar Államkincstár vonja le a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a kamatadót.

A magyar állam által 2019. június 1. napja után kibocsátott állampapírok mentesülnek a 2023. július 1. napjától bevezetésre kerülő kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól. A 2019. június 1. napja előtt forgalomba hozott magyar állampapírok esetében szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség merül fel, amennyiben az állampapír megszerzésének dátuma 2023. július 1. napja vagy azt követő időpont.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Magyar Államkötvény aukció útján kerül forgalomba hozatalra. Az államkötvény aukciók Nyilvános Ajánlattétel közzétételével kerülnek meghirdetésre. Az aukciókra minden második héten csütörtök kerül sor, míg a pénzügyi teljesítésre az aukciót követő hét szerdán.

A Magyar Államkötvény vásárlói

A Magyar Államkötvényt devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, továbbá devizabelföldi jogi személyek, és jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok