Magyarország az állampolgárok közpénzügyekről történő jobb tájékoztatása érdekében - a nyílt kormányzással kapcsolatos vállalásainak keretében - számszerű és grafikus módon is bemutatja a központi alrendszer kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban.

A funkcionális mérleg segítségével Ön arról tájékozódhat, hogy az Országgyűlés által meghatározott költségvetés, azaz a magyar államháztartás központi alrendszerének forrásai mely társadalmi-gazdasági célokra (pl.: oktatás, rendvédelem) és milyen összegben, illetve arányban kerülnek felhasználásra. A kimutatás az adatok kétféle típusát (nominális és GDP arányos) tartalmazza. A funkciók szerinti magyar osztályozás szerkezetében az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott COFOG (Classification of the Functions of Government) szabványt követi. A táblázatokat, amelyek 2004-re visszamenőleg mutatják az adatokat, a Letölthető dokumentumok között találja. A PDF fájlok tartalmazzák a teljes adatállományt, míg az Excel fájlon belül interaktív módon kérdezheti le az Önt leginkább érdeklő részleteket időszak, funkció és adattípus szerint. A kiválasztott adatok szemléltetését grafikonok, elemzését összehasonlító táblázatok segítik, egy várhatóan folyamatosan fejlődő, bővülő rendszer részeként.

Használt fogalmak:

Nominális kiadás: minden, kiadásként elszámolt pénzmozgást tartalmaz (bruttó módon tartalmazza a kiadásokat).

GDP arányos nominális kiadás: az adott évi bruttó hazai termékhez viszonyítva mutatja be a nominális kiadásokat.