A 2023. július 1-jét követően folyósított ellátásokról a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató minden hónap 20. napjáig kizárólagosan elektronikus úton adatszolgáltatást köteles teljesíteni, melyben feltünteti:

 • a foglalkoztató nevét, adószámát, székhelyét,
 • az adatszolgáltatás hónapját,
 • az általa folyósított ellátások tárgyhavi összesített elszámolására vonatkozó adatokat,
 • ellátottanként az ellátásban részesülő személyekre, szükség szerint a gyermekekre, valamint a folyósított ellátásokra vonatkozó jogszabály szerinti adatokat,
 • ellátottanként a pénzbeli egészségbiztosítási, illetve a családtámogatási ellátások közötti választási szabályok alkalmazására tekintettel felmerült beszámításra vagy levonásra vonatkozó adatokat,
 • ellátottanként a korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben a tárgyhónapban bekövetkezett változásokra vonatkozó, jogszabály szerinti adatokat,
 • tárgyhónapra összesítve a korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben utólagosan, a tárgyhónapban teljesített kifizetésekkel, illetve a biztosított által visszafizetett jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos, az egészségbiztosító által a kifizetőhellyel szemben hozott fizetési meghagyásban szereplő, valamint az állami adóhatóságtól visszaigénylendő közterhekkel kapcsolatos adatokat.

Adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha a tárgyhónapban nem került sor pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz folyósítására.

Tehát a 2023. július 1-jétől folyósított ellátásokról a kifizetőhelyeknek

 • nem kell külön kifizetőhelyi elszámolást (EB23 jelű nyomtatvány) teljesíteniük, és
 • nem kell külön statisztikai adatszolgáltatásokat leadniuk.

 

Az adatszolgáltatást a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített – a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett – nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg az egészségbiztosító részére, mely az alábbi hivatkozáson érhető el:

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A BALESETI TÁPPÉNZRŐL (EB_KIFADAT_01)

Azon társadalombiztosítási kifizetőhelyek, amelyek nem rendelkeznek Cégkapuval, Hivatali Kapuval (pl. alapítványok, egyházak, stb.), Ügyfélkapun keresztül küldhetik be az adatszolgáltatást az alábbiak szerint.

A sikeres bejelentkezés és a kiválasztott ügyben az „Ügyintézés indítása” gomb megnyomása után, a „Hogyan kívánja indítani az űrlapot” ablakban a „Természetes személyként” értéket kell kiválasztani, majd a „Tovább” gomb megnyomása után megjelenik az űrlap, amelynek a „Képviseletre vonatkozó adatok” blokkjában „A saját nevemben járok el.” értéket kell kiválasztani. (Az „Adatszolgáltatást benyújtó kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató adatai” blokkban ez esetben az adatszolgáltatást benyújtó személy neve jelenik meg, azonban ez nem akadályozza a feldolgozást.). Ezt követően az xml.-ben kell feltüntetni az adatszolgáltatást teljesítő kifizetőhelyre vonatkozó (foglalkoztató neve/adószáma/székhelye, stb.) adatokat.

Az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatos további információ a 2023/1. számú Kifizetőhelyi Tájékoztatóban érhető el.

Az adatszolgáltatást első ízben a 2023. július hónapban folyósított ellátásokról kell teljesíteni.

A 2023. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, de még be nem nyújtott kifizetőhelyi elszámolás az alábbiak szerint nyújtható be az egészségbiztosító részére, tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatást a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített - a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) közzétett - nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg:

 • „Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és a baleseti táppénzről” elnevezésű űrlap kitöltésével is teljesítheti az adatszolgáltatást a kifizetőhely. Ez esetben arra a kérdésre, hogy „Milyen formában kívánja az adatszolgáltatást teljesíteni?” az alábbi válasz jelölendő: „Az űrlap kitöltésével – csak elszámolás benyújtására kerül sor, részletező lap kitöltésére nem”.
 • A „Társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (2023-ra az EB23) elnevezésű nyomtatvány is beküldhető a „Bejelentés társadalombiztosítási kifizetőhely működésével összefüggésben” elnevezésű űrlap mellékleteként.