A külföldön kiállított idegen nyelvű iratokra a külföldi és a magyar nyugdíj megállapításához is szükség lehet az alábbi nemzetközi nyugdíjügyekben:

 • az európai uniós rendeletek alapján elbírálásra kerülő nyugdíjügyekben,
 • az Egyesült Királyságban szerzett szolgálati esetén,
 • a kétoldalú egyezmények alapján elbírálásra kerülő nyugdíjügyekben.

Milyen iratok lehetnek szükségesek a külföldi nyugdíj megállapításához?

A külföldi nyugdíj megállapításához szükséges iratok lehetnek különösen:

 • a név viselésére, a név megváltoztatására vonatkozó iratok,
 • a külföldi nyugdíjbiztosítási számot igazoló igazolvány,
 • a külföldi jogviszonyokra vonatkozó iratok, pl. munkakönyv, munkaszerződés, katonakönyv, felsőfokú tanulmányok időtartama,
 • egyéb, a külföldi szerv által kért okirat, pl. jövedelem igazolás, családi állapotról szóló igazolás.

A külföldi nyugdíj megállapításához Magyarországon benyújtott idegen nyelvű iratokat nem kell magyar nyelvre lefordíttatni, azokat a magyar nyugdíjmegállapító szerv továbbítja az érintett külföldi szerv részére.

Milyen iratok lehetnek szükségesek a magyar nyugdíj megállapításához?

A magyar nyugdíj megállapításához szükséges iratok lehetnek:

 • a név viselésére, a név megváltoztatására vonatkozó iratok külföldön kiállított születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat,
 • külföldön végzett felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló diploma és leckekönyv,
 • külföldön folytatott nappali tagozatos tanulmányokról szóló igazolás árvaellátás esetén,
 • bírósági, illetve közjegyzői okiratok, gyámügyi okmányok,
 • a magyar-szovjet egyezménnyel érintett ügyekben a külföldi munkaviszonyokra, a külföldi nyugdíjra vonatkozó iratok.

A magyar nyugdíj megállapításához szükséges idegen nyelvű külföldi iratokat nem kell magyar nyelvre lefordíttatni, ha az irat az Európai Gazdasági térség országainak, vagy valamely egyezményes ország hivatalos nyelvén került kiadásra.

Az Európai Gazdasági térség hivatalos nyelvei a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, izlandi, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

Az egyezményben részes országok hivatalos nyelvei a következők: albán, bosnyák, hindi, japán, koreai macedón, montenegrói, mongol, norvég, orosz, szerb és török.

Ha nemzetközi nyugdíjügyben a magyar nyugdíj megállapításához szükséges irat nem a fentiekben felsorolt idegen nyelven került kiállításra, az irat magyar nyelvre történő hiteles fordítását is be kell nyújtani, ebben az esetben tehát az irat hiteles fordíttatása iránt az ügyfélnek kell intézkednie.