Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésére irányuló eljárás szabályai, általános információk, kérelmek és mellékleteik.

 

Fontos változás!

2022. december 16-tól a belső ellenőrzési tevékenység folytatásához kapcsolódó bejelentések a Pénzügyminisztérium által rendszeresített elektronikus űrlapon keresztül (IForm) is benyújthatóak az alábbi eljárások esetében:

1. Nyilvántartásba vétel (bankkártyás fizetési módban is)

2. Adatváltozás bejelentés

3. Törlési kérelem (bankkártyás fizetési módban is)

4. Kimentési kérelem (továbbképzési kötelezettség esetén)

5. Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása (Probono beszámítás)

6. Hatósági bizonyítvány kiállításának kérelme

7. Elhalálozás bejelentése.

 

Alkalmazandó jogszabályok:

  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.)
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Takarékostv.)
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  • a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (PMr.)
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gtbkr.)
  • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.)

 

Egyes eljárás típusok és a hozzájuk kapcsolódóan fizetendő Igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség:

Eljárás tárgya

Igazgatási szolgáltatási díj tétele

Megfizetés módja

Nyilvántartásba vétel

8000 forint

Bankszámlaszám: Pénzügyminisztérium, Budapest

10032000-01460658-00000000

vagy

készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)

(Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságainál)

vagy

elektronikus űrlap benyújtás esetén lehetőség van elektronikus befizetésre az EFER rendszeren keresztül

Tevékenységi kör kiterjesztés*

8000 forint

Törlési kérelem (tevékenység megszüntetése)

4600 forint

Adatmódosítás

díjmentes

Hatósági bizonyítvány kiállítás

díjmentes

*a belső ellenőri tevékenységet végzők nyilvántartásában korábban már regisztrált belső ellenőr meglévő tevékenységi körének kiterjesztése új belső ellenőrzési jogosultság megszerzésére, mely irányulhat költségvetési szervre vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságra.

 

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELSZÁMOLÁSA

 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről a természetes személy részére számla kerül kiállításra, mely a határozathozatal során a meghozott döntés mellékleteként kézbesítésre kerül. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény3. § -ában foglaltak alapján a munkáltató nem számolhatja el igénybevett szolgáltatások értékeként a természetes személy helyett megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat. Tekintve, hogy az igazgatási szolgáltatási díj a belső ellenőr természetes személy regisztrációjának díja, ami a természetes személyhez kapcsolódó költség, így azt a munkáltató – a (7) bekezdés 3) pontja, illetve a 79. § (3) bekezdés alapján – személyi jellegű egyéb kifizetésként szerepeltetheti könyveiben. Az igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számla minden esetben a természetes személy nevére szól, a számla munkáltató nevére való kiállítására nincs lehetőség.

Hatósági eljárás kezdeményezésének formái:

 

Hatósági eljárás kizárólag hivatalos úton, az alábbi elérhetőségeken benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.

Benyújtás módja

Elérhetőség

postai úton

a Pénzügyminisztérium, Államháztartási Szabályozási Főosztály, Államháztartási Belső Kontrollok Osztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.

elektronikus úton (IForm űrlap)*

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=KO.KB

személyesen

Magyar Államkincstár bármelyik vármegyei igazgatóságán. 

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatónkat itt találja.

Fontos!

  • Elektronikus kapcsolattartást (iForm űrlap) az tud választani, aki rendelkezik ügyfélkapuval.
  • A Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozás Főosztály funkcionális e-mail címén (aszf@pm.gov.hu) lebonyolított ügyintézés nem minősül elektronikus ügyintézésnek.
  • Előzetes szóbeli, telefonon vagy e-mail üzenetben történő elbírálásra nincs lehetőség! A telefonos kapcsolat kizárólag általános informálódás és tájékoztatás adás célját szolgálja.

Az Adatkezelési tájékoztatót itt találja.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGI KÖR KITERJESZTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

Aki jelenleg a költségvetési szervnél fennálló ellenőrzési tevékenysége mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál történő belső ellenőrzési tevékenységre, illetve a jelenleg köztulajdonban álló gazdasási társaság mellett a költségvetési szervnél történő belső ellenőrzési tevékenységre is ki szeretné terjeszteni nyilvántartásba vételét, annak a Szolgtv. 24. § (4) bekezdése alapján kell eljárnia. Eszerint, ha a szolgáltató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. A szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megszerzésének követelményeiről a Szolgtv. 22. § (1) bekezdése, továbbá a PMr. 2. § és 3. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek. A bejelentés díjkötelezettségére vonatkozóan, a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke tekintetében a PMr. 5. § (1) bekezdése az irányadó. 

Fentiek alapján az ügyfélnek lehetősége van kérni a meglévő tevékenységi körének törlését és új tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, vagy a meglévő tevékenységi körének megtartása mellett annak kiegészítéseként új tevékenységi kör nyilvántartásba vételét. Előbbi esetén mind a törlési kérelem, mind a nyilvántartásba vételi kérelem igazgatási szolgáltatási díját meg kell fizetni és 2 különálló adatlapon bejelentést tenni. Utóbbi esetében az új tevékenységi kör nyilvántartásba vételéért fizetendő eljárási díjat kell teljesíteni és 1 adatlapon bejelenteni e szándékát.

A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti:

 

Meglévő tevékenységi kör helyett új tevékenységi kör választása

Meglévő tevékenységi kör mellé új tevékenységi kör nyilvántartásba vétele (tevékenységi kör bővítés)

Kérelem dokumentuma

1.Adatlap

meglévő tevékenységi kör törlésére

2.Adatlap

új tevékenységi kör nyilvántartásba vételére

Adatlap

új tevékenységi kör nyilvántartásba vételére

Fizetendő eljárási díj

4 600 Ft

8 000 Ft

8 000 Ft

összesen: 12 600 Ft

Kötelező mellékletek

a PMr-ben meghatározottak szerint