Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó legfontosabb szabályokat az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VII.31.) Korm. rendelet tartalmazza. Magyarország önkormányzatai jelenleg kétféle módon veszik igénybe az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait. A rendszercsatlakozással az önkormányzatok az ASP rendszer teljes portfólióját, valamennyi (szak)rendszerét igénybe veszik, míg interfésszel történő csatlakozás esetén az Adó szakrendszer használata kötelező, azonban valamennyi egyéb szükséges adat továbbítását is meg kell oldani az önkormányzati adattárház felé.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat egyes kötelező feladatainak ellátása céljából – térítésmentesen – csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. Ennek részletszabályait határozza meg az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP rendelet).

A csatlakozáshoz minden esetben szolgáltatási szerződés megkötése szükséges, amely alapján a Magyar Államkincstár biztosítja a szakrendszerek elérhetőségét és a felhasználási jogosultságok beállítását. A szolgáltatási szerződés tartalmazza továbbá mindazon felhasználási feltételeket, felelősségi köröket, adatvédelmi rendelkezéseket, amelyekre az ASP rendelet nem tér ki részletesen.

 

Az önkormányzati csatlakozás kétféle módon lehetséges:

  1. A rendszercsatlakozással a helyi önkormányzat az ASP rendszer keretrendszerét és valamennyi szakrendszerét a támogató rendszerekkel együtt igénybe veszi, valamint külön igényjelzés esetén a Települési Portál szolgáltatást is használhatja.
  2. Az interfészes csatlakozás esetén az önkormányzat az önkormányzati adattárház számára szolgáltatja az ASP rendeletben meghatározott adatokat az adatátadást lehetővé tevő interfész kiépítésével.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 44. § (1) bekezdése alapján valamennyi önkormányzatnak – tehát az interfésszel csatlakozott önkormányzatoknak is – kötelező a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott ASP rendszer adó szakrendszerének használata.

Az interfészes csatlakozások (amelyekre külön engedély alapján volt lehetőségük az önkormányzatoknak) időszaka már lezárult, már csak a korábban interfészes csatlakozók rendszercsatlakozására van lehetőség, amely az e-közigazgatásért felelős miniszternél kezdeményezhető.