A Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási program keretében meghirdetett egyes pályázati kiírások esetében hozott miniszteri döntések a kiírás címére kattintva tekinthetők meg.

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban (PM_KOMPLEX_KKV_2020)

A pénzügyminiszter döntést hozott a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Ennek értelmében 136 Pest megyei vállalkozás nyert el több mint 4 milliárd forintot gépek, berendezések vásárlására és telephelyfejlesztésre.

 

Új panziók létesítése Pest megye területén (PM_PANZIO_2020)

A pénzügyminiszter 2021. márciusában döntést hozott a „Új panziók létesítése Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatokról. Ennek értelmében több, mint 1,7 milliárd forint támogatásból 8 panzió fejlesztésére kerül sor.

Szállodák fejlesztése Pest megye területén (PM_SZALLODA_2020)

A pénzügyminiszter 2021. márciusában döntést hozott a „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatokról. Ennek értelmében több, mint 2,5 milliárd forint támogatásból 9 szálloda fejlesztése valósul meg.

 

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019)

1.kör (a támogatottak listájáért kattintson)

A pénzügyminiszter 2020. július 22-én döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2019)” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Ennek értelmében 12 Pest megyei önkormányzat nyert el több, mint 2,5 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a bölcsődei ellátás fejlesztésére, korszerűsítésére.

2.kör (a támogatottak listájáért kattintson)

Tekintettel a jelentős túligényre a pénzügyminiszter 2020. októberben aláírta a kiírásra vonatkozó utólagos döntést, amelynek köszönhetően további 12 Pest megyei települési önkormányzat bölcsődefejlesztése került jóváhagyásra mintegy 3,5 Mrd Ft összegben.

A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 konstrukció keretében így összesen közel 6 milliárd forintos keretösszegéből közel 750 új bölcsődei férőhely létesítésére ad lehetőséget a Kormány a következő években 24 Pest megyei településen.

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (PM_KKVESZKOZ_2018)

1.kör

Kisléptékű beruházások (PM_KKVESZKOZ_2018_A)
Nagyléptékű beruházások (PM_KKVESZOZ_2018_B)

A pénzügyminiszter 2020. május 22-én döntést hozott a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Ennek értelmében 86 Pest megyei vállalkozás nyert el több mint 4,7 milliárd forintot eszközberuházásainak támogatására és munkahelyeik megtartására. A pályázat célja, hogy támogassa a Pest megyei vállalkozások eszközbeszerzését, a versenyképességük növelését és a munkahelyek megtartását. A támogatás összege cégenként a 300 millió forintot is elérheti. Ebből a vállalkozások olyan kapacitásbővítő beruházásokat valósíthatnak meg, amelyekre tényleges piaci igény mutatkozik, javítja a technológiai felkészültséget és a hatékonyságot. A termelőeszközök, gépek beszerzése mellett a pályázat keretében lehetőség van új informatikai eszközök és gyártási licenc vásárlására, információs technológiai fejlesztések megvalósítására is.

2. kör

A pénzügyminiszter 2020. októberben aláírta a kiírásra vonatkozó utólagos döntést, amelynek köszönhetően további 78 Pest megyei vállalkozás valósíthat meg eszközberuházást közel 2,4 milliárd forint összértékben.

Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVIZGAZD_2018)

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Ennek értelmében huszonöt Pest megyei önkormányzat nyert el mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére. A támogatási összegekből a nyertes önkormányzatoknak olyan fejlesztések megvalósítására van lehetőségük, amelyek megakadályozzák az utóbbi tíz évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához.

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES _2018)

A pénzügyminiszter 2019. július 8-án döntést hozott a „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. A több, mint 9,2 milliárd forintra megemelt támogatási keretből 53 Pest megyei település pályázott sikeresen a helyi bölcsődei ellátás fejlesztésére, korszerűsítésére. A hazai forrású támogatás révén összesen 1260 új, korszerű bölcsődei férőhely létesül mintegy 27 százalékkal megemelve az eddig Pest megyében rendelkezésre álló férőhelyszámot. Emellett több mint 400, már meglévő bölcsődei férőhelyet korszerűsítenek az épület felújításával, a szükséges eszközök beszerzésével.

Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_KEREKPARUT_2018)

A pénzügyminiszter 2019. május 24-én döntést hozott a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. A 4,2 milliárd forintra megemelt támogatási keretből 29 Pest megyei település fejlesztheti kerékpáros infrastruktúráját annak érdekében, hogy javuljon a közlekedésbiztonság és a településközi, illetve a településeken belüli kerékpárút-hálózat, és ezen keresztül a térség versenyképessége. A kiírás révén megvalósuló fejlesztések a közlekedésbiztonság javítása mellett hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, a közúti forgalom okozta károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez. A fejlesztések révén kiegészítő tevékenységként zöldterület-építési, átalakítási munkák is megvalósulnak, amelyek az esztétikus környezeti állapot megteremtése mellett hozzájárulnak a levegőminőség javításához is.

Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén (PM_PIAC_2018)

A pénzügyminiszter 2019. március 13-án döntést hozott a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Az önkormányzatok szakmailag jól előkészített, megalapozott fejlesztési igényekre reagáló projektjeinek minél nagyobb arányú támogatása érdekében az eredeti 2 milliárd forintos keretet a tárca további 236 millió forinttal emelte meg, így a pályázat eredményeként 20, a főváros vonzáskörzetében fekvő település, illetve 10 ezer főnél népesebb Pest megyei város nyert támogatást helyi, elsősorban élelmiszerpiac építésére, fejlesztésére összesen több mint 2,2 milliárd Ft értékben. A nyertes pályázatok keretében tizenkét településen kerül sor új piac létesítésére, és további nyolc településen valósul meg a működő helyi piac bővítése, korszerűsítése, felújítása.

Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén (PM_KKVTELEP_2018)

A pénzügyminiszter 2018. december 27-én döntést hozott az „Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében. Több mint 4,5 milliárd forintot nyert el 87 Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozás telephelyének fejlesztésére.

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT _2018)

A pénzügyminiszter 2018. november 5-én döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében.

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (PM_KKVESZKOZ _2017)

A pénzügyminiszter 2018. szeptember 14-én döntést hozott az „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, így 225 kis- és középvállalkozás nyert el összesen mintegy 6,2 milliárd forintot eszközparkja bővítésére.

Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén (PM_VALLPARK_2017)

A pénzügyminiszter 2018. július 2-án döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, így 11 Pest megyei önkormányzat nyert el összesen több, mint 2 milliárd forintot települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére, korszerűsítésére.

Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_OVODAFEJLESZTES_2017)

A nemzetgazdasági miniszter 2018. március 29-én döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, így 40 Pest megyei önkormányzat részesül támogatásban. A döntést követően egy kedvezményezett visszalépett, így további négy pályázó kerülhetett tartaléklistáról a támogatottak közé. Ezzel összesen 43 önkormányzat nyert el összesen több, mint 7,1 milliárd forintot óvodák építésére és felújítására.

Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVÍZGAZD_2017)

A nemzetgazdasági miniszter 2018. március 20-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, ezzel 26 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_EUALAPELLATAS_2017)

A nemzetgazdasági miniszter 2017. december 28-án döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, így 60 önkormányzati egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányuló beruházás nyert támogatást.

Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2016)

A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló programjának első két felhívására benyújtott pályázatok tekintetében 2017. június 20-án döntött a nemzetgazdasági miniszter.

A mikro-, kis- és középvállalkozás számára kiírt pályázat esetében a nagy érdeklődésre tekintettel a szaktárca 1,5 milliárd forinttal megemelte a keretet, így az összesen 3 milliárd forint megemelt támogatással 61 vállalkozás kap lehetőséget Pest megye területén meglévő telephelyeinek átalakítására, modernizációjára, bővítésére, a nem megfelelő telephelyek kiváltására.

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén (PM_KKV_2016)

A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló programjának első két felhívására benyújtott pályázatok tekintetében 2017. június 20-án döntött a nemzetgazdasági miniszter.

A mikro-, kis- és középvállalkozás számára kiírt pályázat esetében a nagy érdeklődésre tekintettel a szaktárca 1,5 milliárd forinttal megemelte a keretet, így az összesen 3 milliárd forint megemelt támogatással 61 vállalkozás kap lehetőséget Pest megye területén meglévő telephelyeinek átalakítására, modernizációjára, bővítésére, a nem megfelelő telephelyek kiváltására.