Ugyanazon jogviszonyból járó ellátások közötti választás

Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben foglalt kivételekkel - csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Ugyanazon gyermek után járó ellátások közötti választás

Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg GYES-re, GYET-re (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) és táppénzre vagy baleseti táppénzre, csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

A szülők közötti választás ugyanazon gyermekre tekintettel

Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Kivételt képez a gyermekápolási táppénz, amelyet - ha az arra való jogosultsági feltételek fennállnak - bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy ugyanazon gyermek jogán a másik szülő már részesül valamilyen ellátásban.

Egyidejűleg járó ellátások különböző korú gyermekek után

A szülő a különböző korú gyermekei jogán a GYES-t és a táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, a gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

A szülők közötti választás több gyermekre tekintettel

Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra, illetve táppénzre, csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, gyermekgondozási díjra is jogosultak, választásuk szerint a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Kivételt képez a gyermekápolási táppénz, amelyet - ha az arra való jogosultsági feltételek fennállnak - bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy ugyanazon vagy másik gyermek jogán a másik szülő már részesül valamilyen ellátásban.

A nagyszülői gyermekgondozási díjra vonatkozó választási szabályok

A nagyszülői gyermekgondozási díj esetében az általános választási szabályok nem alkalmazhatók, helyette törvény külön erre az ellátásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Nagyszülői gyermekgondozási díj megállapítása esetén a gyermek közös háztartásban élő szülője - gyermekgondozási díj egyedülálló alapjogosult esetén az alapjogosult - gyermekgondozási támogatásra és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira nem jogosult, kivéve a saját, illetve a gyermeke ápolására figyelemmel fennálló keresőképtelenségére tekintettel járó táppénzt.

A gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - gyermekgondozási díj egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult - valamennyi gyermekgondozási díjra jogosító gyermek tekintetében csak egy és ugyanazon nagyszülő vonatkozásában adhatja meg azon nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételéhez.

Ha ugyanazon nagyszülő részére egy vagy több alapjogosult nyilatkozata alapján több - nem ugyanazon várandósságból született - gyermekre figyelemmel is megállapítják a nagyszülői gyermekgondozási díjat, az ellátást számára gyermekenként kell megállapítani.

Gyermekápolási táppénzre való jogosultság

A közös háztatásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők valamelyike szerezhet jogosultságot gyermekápolási táppénzre.