A támogatás rendeltetése az önkormányzati szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, a meglévő egyenlőtlenségek mérséklése, a vis maior helyzetek kezelése.

Támogatási programok:

 • Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT);
 • Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása;
 • Kedvezményezett térségekben a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatása (TEKI);
 • Helyi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE);
 • Decentralizált vis maior keret
 • A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI);

A 2008. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatait, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályait a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

A pályázati rendszer keretében a TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT támogatásra rendelkezésre álló keretek, továbbá a benyújtott vis maior igények alapján a decentralizált vis maior keret felhasználásáról, a támogatások odaítéléséről az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: RFT) döntött.
A támogatás felhasználására 2009. december 31-ig volt lehetőség.

A 2008. évi pályázatokhoz kapcsolódóan a Kincstár területileg illetékes vármegyei Állampénztári Irodája jelenleg még az alábbi feladatokat látja el.

 • Helyszíni ellenőrzést végez a vármegyei önkormányzatok mint döntéshozók munkáját segítő Regionális Fejlesztési Ügynökségekkel (továbbiakban: RFÜ) közösen a támogatással megvalósuló fejlesztésekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás időszakában és annak lejártakor.
 • A vármegyei önkormányzatok döntése alapján előkészíti az esetleges szerződésmódosítást.
 • Elvégzi a visszavonáshoz kapcsolódó kamatszámítást, figyelemmel kíséri a visszafizetés teljesítését.

A 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési előirányzatok felhasználásának részletes szabályait a 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályait a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. A pályázati rendszer keretében a TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT támogatásra rendelkezésre álló keretek, továbbá a benyújtott vis maior igények alapján a decentralizált vis maior keret felhasználásáról, a támogatások odaítéléséről az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: RFT) döntött. A támogatás felhasználására 2010. december 31-ig volt lehetőség. A 2009. évi pályázatokhoz kapcsolódóan a Kincstár területileg illetékes vármegyei Állampénztári Irodája jelenleg még az alábbi feladatokat látja el.

 • Helyszíni ellenőrzést végez az RFÜ-vel közösen a támogatással megvalósuló fejlesztésekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás időszakában és annak lejártakor.
 • A vármegyei önkormányzatok döntése alapján előkészíti az esetleges szerződésmódosítást.
 • Elvégzi a visszavonáshoz kapcsolódó kamatszámítást, figyelemmel kíséri a visszafizetés teljesítését.

 

Kapcsolódó linkek:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Kormányzati Portál
Pénzügyminisztérium
Belügyminisztérium
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Pro Régió
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség