Nyugdíjfolyósítás

Ellátottak utazási utalványa

Az ellátottak utazási utalványáról

Ki jogosult az Ellátottak utazási utalványára?

Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött 

•    öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),
•    özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,
•    rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 %-os,
•    rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,
•    külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
•    nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
•    gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,
•    gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

A jogosító ellátás folyósításának szüneteltetése esetén is jár az utazási utalvány.

Az Ellátottak utazási utalványa érvényessége, adattartalma

Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.

Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.

Milyen kedvezmények vehetők igénybe az Ellátottak utazási utalványával?

Az Ellátottak utazási utalványa 2024. március 1-jétől a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 %-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az arra jogosultak részére – a 2024. március 1-je előtt hatályos jogszabály alapján – intézkedett a 2025. március 31-ig érvényes utazási utalványok kiállításáról és kiküldéséről.
Ez az okmány a rajta feltüntetett érvényességi időn belül alkalmas arra, hogy igazolja a jogosultságot a 2024. március 1-től érvényes kedvezményekre.
2024. március 1-jét követően tehát nem az utalványon olvasható, kedvezményekről szóló tájékoztató szerinti kedvezmények vehetők igénybe, valamint ettől az időponttól az utalvány hátoldalán lévő bélyegzőhelyek is funkciójukat vesztik.

Van-e lehetőség pótlásra, cserére?

Az utalvány pótlása, cseréje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól díjmentesen kérhető.

Bejelentési kötelezettség

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül köteles bejelenteni a külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha e tisztsége megszűnik, illetve ha az Ellátottak utazási utalványán feltüntetett személynek már nem gyámja, gondnoka, nevelőszülője.