A beruházás-ösztönzési programokkal kapcsolatos, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellátott feladatokkal összefüggő főbb irányelveket a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról szóló 7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet továbbra is alkalmazandó.

A támogatási szerződések módosítása, továbbá a szerződések lezárása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik. A Kincstár az előirányzattal kapcsolatos feladatait az illetékes megyei igazgatóságok Állampénztári Irodáin (a továbbiakban: Iroda), a Támogatásokat Közvetítő Főosztályon és az EU Támogatási Főosztályon keresztül látja el.

Az Iroda

  • elvégzi az üzleti tervben és a támogatási szerződésben foglaltak ellenőrzését,
  • ellátja a kedvezményezettek által benyújtott beszámolók feldolgozását azok tartalmának vizsgálatával, a hiánypótlások bekérésével,
  • helyszínen ellenőrzi a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A Támogatásokat Közvetítő Főosztály koordinálja a kedvezményezettek éves beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat, elkészíti a kedvezményezettek részére szóló beszámoló adatlapot és kitöltési segédletet. Ellátja az Irodák ellenőrzési tevékenységének szakmai irányítását, kapcsolatot tart az előirányzattal rendelkező Minisztériummal.

A követeléskezeléssel kapcsolatos feladatokat az EU Támogatási Főosztály látja el.

Kapcsolódó linkek:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Kormányzati Portál
Pénzügyminisztérium