Általános tájékoztató

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának kijelöléséről szóló 271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében az igazoló hatósági feladatokat 2011. január 1-jétől a Magyar Államkincstár látja el.
A pénzügyminiszter 7/2021. (VIII. 13.) PM utasítása a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról alapján az EU Támogatások Elszámolási Főosztály és az EU Támogatások Szabályossági Főosztály közösen látja el az igazoló hatósági feladatokat. 
Az Igazoló Hatóság kifizetési és igazolási (szabályosság felülvizsgálati) folyamatai, illetve adminisztrációs támogató tevékenységei együttesen biztosítják a támogatások megfelelően nyilvántartott és ellenőrzött formában történő kezelését, pénzügyi lebonyolítását és igazolását a 2007-2013. évi, a 2014-2020. évi, és a 2021-2027. évi pénzügyi időszakok vonatkozó programjai (európai uniós Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap, Európai Területi Együttműködési/Előcsatlakozási Alapok, Duna Transznacionális Program, EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Svájci Alap) tekintetében.