TÁJÉKOZTATÓ AZ OSAP 2264 – ÜRES ÁLLÁSHELY JELENTÉS ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/I. § (1) bekezdése alapján a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztatók statisztikai adatszolgáltatásait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-tár) teljesíti.

A központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztatók - kivéve a nem állami humán feladatokat ellátó intézmények - esetében az üres álláshely adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is az OSAP 2264-es számú negyedéves jelentéssel kerül teljesítésre, mely szerint a Kincstár tárgynegyedévet követő hó 24. napjáig köteles az “Üres álláshely a Központosított illetmény-számfejtési rendszerben lévő szervezetekről” elnevezésű jelentést (OSAP 2264 adatszolgáltatás) benyújtani a KSH részére.

Az adatszolgáltatás teljessége, pontossága érdekében kérjük, hogy a KIRA rendszerben minden esetben kerüljön berögzítésre az intézményre vonatkozó üres álláshelyek száma, mert a gazdálkodó ezzel teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét. Amennyiben az intézmény/szervezeti egység/COFOG, vonatkozásában az üres álláshelyek száma „0”, ez az érték is kerüljön rögzítésre és mentésre a rendszerben.

A Kincstár Illetményszámfejtési Főosztálya minden negyedévre vonatkozóan előzetesen tájékoztatást nyújt az üres álláshelyek számának berögzítéséhez rendelkezésre álló időintervallumról.

A nem állami humán feladatokat ellátó intézmények esetében az OSAP 2009 nyomtatvány benyújtására van szükség, ez az intézmények feladata. Segédletként a Kincstár minden esetben előállítja a KIRA rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyomtatványt. Tekintettel arra, hogy a benyújtási határidő ezen intézmények esetében rövidebb, külön kerül meghatározásra az üres álláshelyek számának berögzítéséhez szükséges időintervallum. Az Illetményszámfejtési Főosztály előzetesen tájékoztatót küld a fenti dátumokról.