Hozzátartozói ellátások

Az özvegyi nyugdíj feléledése

Milyen feltételek teljesülése esetén éled fel az özvegyi nyugdíj?

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra való jogosultság a házasság megszűnése után éledhet fel, ha az özvegy a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel, és a házasságkötés létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.

Egyéb esetben az özvegyi nyugdíj a megszüntetését követően akkor éled fel, ha az özvegy betölti azt az öregségi nyugdíjkorhatárt, amely az elhalálozás időpontjában vonatkozott rá, vagy megváltozott munkaképességűvé válik, vagy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult gyermekek eltartásáról gondoskodik.

Hány éven belül kell a jogosultsági feltételnek bekövetkeznie ahhoz, hogy feléledjen az özvegyi nyugdíj?

 A feléledési idő

- az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított 15 év, ha a házastárs 1993. március 1. előtt hunyt el,
- az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított 10 év akkor, ha a házastárs 1993. február 28-át követően hunyt el.

Hogyan kell igényelni a feléledő özvegyi nyugdíjat?

Az özvegyi nyugdíj feléledése iránti igény az erre a célra rendszeresített „Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be.

Mit kell mellékelni a kérelemhez?

Megváltozott munkaképesség címén benyújtott igény esetén – amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak ez nem áll rendelkezésére – az egészségi állapotot minősítő, a rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást szükséges csatolni.

Ennek hiányában a kérelemhez az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, azaz az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót, folyamatos gondozást, gyógykezelést és az aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, illetve a fenti körülményekkel összefüggő, további egészségügyi dokumentációt (pl. lelet, kórházi zárójelentés) kell csatolni, melyek alapján megtörténik az igénylő orvosszakértői vizsgálata.