Kincstári Takarékjegy
FUTAMIDŐ:
1 év
KAMAT:
6,00%
FUTAMIDŐ:
2 év
KAMAT:
6,50%

Általános információk

A Kincstári Takarékjegy 1, illetve 2 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben előállításra kerülő fix, lépcsős kamatozású állampapír. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján kapja kézhez az ügyfél.

A 2019. június 1-jét követően vásárolt Kincstári Takarékjegy kamatadó-mentes.

A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt Kincstári Takarékjegy utáni kamatbevétel adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

A Kincstári Takarékjegy vásárlói és átruházása

A Kincstári Takarékjegyet kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg. A Kincstári Takarékjegy örökölhető, illetve engedményezés hatályával ruházható át.

Az értékesítés és visszaváltás módja

A Kincstári Takarékjegy értékesítése folyamatos a Magyar Posta Zrt. állandó postai szolgáltatóhelyein történik. Az értékesítés során az ügyfélnek írásban nyilatkoznia kell a Kincstári Takarékjegyek forgalomba hozatal feltételeit tartalmazó isemrtető tartalmának tudomásul vételéről. A futamidő a vásárlás napján indul. A Kincstári Takarékjegy futamideje alatt, illetve annak lejárata után bármikor visszaváltható, de a lejáratot követően tovább nem kamatozik.

Elveszett vagy megsemmisült Kincstári Takarékjegy.

Amennyiben a Kincstári Takarékjegy elveszett vagy megsemmisült, közjegyzői eljárás útján igénylehető a Kincstári takarékjegy alapján történő fizetések letiltása.

Forgalmazóhelyek

A Kincstári Takarékjegy kizárólag a Magyar Posta Zrt. állandó postai szolgáltatóhelyein vásárolható meg.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében vagy Ismertetőjében talál melyeket a Letölthető dokumentumok közt érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok