A Kincstár egyik alapfeladataként működteti az államháztartás információs rendszerét. Ennek eleme a KGR-K11 számviteli adatgyűjtő rendszer, amely az államháztartás egészének aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetéről gyűjt adatokat a pénzügyi kormányzat számára.

A központi alrendszerben lévő közel 2 ezer adatszolgáltató – költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok –, az önkormányzati alrendszerben pedig közel 12 ezer adatszolgáltató – helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és ezek költségvetési szervei – mindegyike önálló alanyként köteles a KGR-K11 rendszerben adatot szolgáltatni jogszabályokban meghatározott időközönként és tartalommal.