A Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás előnyei:

 • Évente a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12.000 Ft állami támogatás jár. A Magyarországon élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén az állami támogatás 20%, de maximum 24.000 Ft. A Magyarországon élő nevelésbe vett gyermekek részére a nevelésbe vétel időszakával arányos, maximum 24.000 Ft, továbbá amennyiben a nevelésbe vétel időszaka elérte a 6 hónapot úgy további 24.000 Ft támogatás jár.
 • Az életkezdési támogatás összege, valamint a számlán jóváírt összes befizetés és kamat automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre, mely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés.
 • A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a Kincstár semmilyen díjat nem számít fel.
 • A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.
 • WebKincstárMobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatásaink segítségével ügyeit kényelmesen – akár otthonról is – intézheti.

A Babakötvény 1,- forint alapcímletű, változó kamatozású, 19 éves futamidejű állampapír, amelyet a Magyar Állam évente bocsát ki. A fizetendő kamat a kamatbázisból és az első sorozat esetén 3% kamatprémiumból áll. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével. A kamatperiódus az első sorozat – 2032/S esetében 2013. december 2. napján kezdődik és a következő év december 2. napjáig tart, a következő sorozatok esetében február 1. napján kezdődik és a következő év február 1. napjáig tart, a kamatjóváírás időpontja minden év december 2., illetve február 1.

A Babakötvény után járó esedékes összegek, illetve a tőke a gyermek 18. életévének betöltését követően – legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megkötését követő 3. évet követően – ügyféligény szerint visszaváltható, illetve a Kincstár lejáratkor a tőke kamattal növelt összegét az ügyfél részére kifizeti.

Amennyiben Kincstári Start-értékpapírszámlát kíván nyitni, illetve más számlavezetőtől Start-számlát kíván áthelyezni, kérjük keresse fel a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát , ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére, illetve kezdeményezze a számlanyitást Ügyfélkapun keresztül.

Kincstári Start-értékpapírszámla

A Kincstári Start-értékpapírszámla előnye az Életkezdési letéti számlával szemben az, hogy míg a letéti számlára nem, az értékpapírszámlára

 • befizetések teljesíthetők természetes személyek és önkormányzatok által;
 • a befizetések összegének felső korlátja nincs.

A Kincstári Start-értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok és az azokból származó hozamok, kamatok a gyermek 18. életévének betöltése napjáig adó- és illetékmentesek.

A számlanyitás- és számlavezetés díjmentes. A számlanyitással kapcsolatosan érdeklődhet a Kincstár Központi Ügyfélszolgálatán és az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain.

A Kincstári Start-értékpapírszámla vezetéséhez, valamint más számlavezetőtől történő Start-számla áthelyezéshez a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak valamelyikében, illetve Ügyfélkapun keresztül „Kincstári Start-értékpapírszámla" szerződést kell kötni.

A Kincstári Start-értékpapírszámla szerződéskötéshez (számlanyitáshoz) az alábbi dokumentumok bemutatása, adatok ismerete és intézkedések megtétele szükséges:

Magyar állampolgárságú, magyar lakóhellyel rendelkező gyermekek esetén:

 • A Kincstári Start-értékpapírszámlát nyitó személy* személyazonosságának (személyi igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú gépjárművezetői engedély) és lakcímének igazolására szolgáló okmányok, valamint az adóazonosító jelet igazoló eredeti igazolvány (adóigazolvány), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vagy egyéb szervezet által az adóazonosító jelről kiállított igazolás bemutatása;
 • A gyermek (számlatulajdonos) neve és személyazonosító adatainak közlése (születési hely, dátum, anyja neve), lakcímet igazoló eredeti hatósági igazolvány (lakcímkártya) vagy annak hiteles másolatának bemutatása;
 • A 2006. január 1. napja előtt született gyermek adóazonosító jelét igazoló eredeti igazolvány (adóigazolvány), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vagy egyéb szervezet által az adóazonosító jelről kiállított igazolásának bemutatása;
 • 2006. január 1. napja előtt született gyermek számára nyitott Kincstári Start-értékpapírszámla esetén – a számlanyitástól számított 30 napon belül – 25.000 forint befizetése;
 • Kincstári Start-értékpapírszámla hozzátartozó által történő nyitása esetén a fentieken kívül szükséges a családi pótlékra jogosult szülő/törvényes képviselő személyazonosító adatainak és adóazonosító jelének ismerete;
 • 16. életévét betöltött gyermek esetén a szülő egyetértő nyilatkozata.

*A Kincstári Start-értékpapírszámlát a családi pótlékra jogosult szülőnek célszerű megnyitnia, de a számlát a gyermek hozzátartozója is megnyithatja.

Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, illetve nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermekek esetén:

 • a 2017. június 30. napja után született gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél valamint lakcímének igazolására szolgáló okmányok), továbbá a gyermek személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, valamint a gyermek lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, illetve Magyar igazolvány, amennyiben ilyennel rendelkezik.
 • a 2017. július 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése (születési hely és dátum, anyja neve), állampolgárság igazolására alkalmas eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, illetve a gyermek lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása. Magyar igazolvány, amennyiben ilyennel rendelkezik, valamint magyarországi – adóazonosító jelének közlése – ha az ismert. (A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minősül többek között a gyermek, szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.) Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata szükséges.
 • Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni legalább az egyik szülő személyazonosító adatait és nyilatkozni a szerződésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról.

A Kincstári Start-értékpapírszámla két alszámlából áll.

 • az egyik, a befektetésre váró összeg (támogatás vagy befizetés) nyilvántartására szolgáló ún. ügyfélszámla,
 • a másik, az összeg befektetéséből származó értékpapírok állományának nyilvántartására szolgáló értékpapírszámla.

A Kincstári Start-értékpapírszámlára befizethet

 • készpénzben – kivétel az értékesítési pontokon – és
 • bankkártyával bármelyik kincstári állampapír forgalmazó ügyfélszolgálaton illetve a WebKincstár és MobilKincstár felületén, valamint
 • átutalást indíthat a számlatulajdonos (gyermek) számlája javára.

Az átutalás jogosult számlaszámához a Kincstári Start-értékpapírszámla pénzforgalmi jelzőszámát kell beírni, amelyre vonatkozó információt az állampapír-forgalmazást végző munkatársainktól kérhet telefonon és személyesen egyaránt. Ehhez szükséges megadnia az érintett Kincstári Start-értékpapírszámla 8 számjegyű számát. Fontos, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatának első 8 karakterén minden esetben szerepeljen a jogosult Kincstári Start-értékpapírszámlájának száma (a szerződéskötéskor kapott 8 jegyű szám), utána pedig a számlatulajdonos (gyermek) neve.

A számlára átutalt támogatás vagy befizetés összege az ügyfélszámlára kerül, amely összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe fektet be. A Babakötvény kamata a kamatbázisból és a kamatprémiumból áll. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével. A kamatprémium mértéke az első sorozat – 2032/S – esetén 3%.

Vegye igénybe telefonos vagy internetes és mobiltelefon alkalmazáson keresztüli elektronikus szolgáltatásainkat. Ehhez a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával egyidejűleg nyilatkoznia kell az Ön által választott elektronikus forgalmazási csatorna igénybevételéről. Ezt követően megbízásait otthonról kényelmesen, a TeleKincstár vagy WebKincstár és MobilKincstár segítségével bonyolíthatja le.

Bővebb tájékoztatást honlapunk Állampapír menüpontban talál.

Időt takaríthat meg azzal, ha igénybe veszi ONLINE IDŐPONT-FOGLALÁS szolgáltatásunkat!