Ki jogosult a köszöntésre és a jubileumi juttatásra? 

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, valamint az EGT állam Magyarországon letelepedett, Magyarországon lakóhellyel rendelkező állampolgárait a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életév (szépkor) betöltésének időpontjában jubileumi köszöntés és jubileumi juttatás illeti meg.

Milyen módon kérheti az érintett a köszöntést, illetve a jubileumi juttatást? 

A szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal Budapest Főváros Kormányhivatala értesíti a szépkorú személyt arról, hogy a juttatásra jogosulttá válik.

A köszöntés érdekében az érintett személynek a kormányhivatal által kiküldött űrlapon meg kell jelölnie

  • azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában a köszöntő okirat elküldhető;
  • azt a magyarországi lakcímet vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla számát, amelyre a jubileumi juttatás kiutalását kéri.

A szépkorú személy visszautasíthatja a köszöntést és a juttatást. Visszautasításnak minősül az is, ha nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy adatait ebből a célból kezelhessék.

Mit tartalmaz a köszöntés?

A szépkorú személy részére emléklap készül, melyet a lakcím szerint illetékes jegyző személyes köszöntés keretében ad át. Ha a szépkorú személy a személyes köszöntésre nem tart igényt, vagy a jegyző nem nyilatkozik a köszöntés megszervezéséről, az érintett részére postai küldeményként juttatja el az emléklapot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.