Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1 234

Az Ügyfél Front-end alkalmazással kapcsolatban a Kincstár Elektronikus Elszámolások és Ügyfélkapcsolati Osztálya közvetlenül kereshető a 06-1-452-8815 telefonszámon, vagy az efo@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

Az SZR használatával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre a penzforg.info@allamkincstar.gov.hu funkcionális e-mail címen.

A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerrel (KKVTR vagy IFMIS) kapcsolatos kérdéseiket az ifmis@allamkincstar.gov.hu címre küldött e-mailben tudják feltenni.

  • Korszerű ügyfél- és ügyintézői kapcsolatot támogató, megfelelő autentikációs eljárással ellátott, a nyílt interneten elérhető Ügyfél Front-end alkalmazás került bevezetésre.
  • Az Electra Ügyfélprogramban a számla feletti rendelkezési jogosultságok felfüggesztésre kerültek.
  • A csoportos átutalási megbízások az InterGiro2 (IG2) napközbeni elszámolás-forgalmi rendszeren keresztül, több elszámolási körben kerülnek indításra és teljesítésre. A Kincstár mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott befogadási időpontoknak megfelelően benyújtott csoportos átutalási megbízások pozitív fedezetvizsgálatot követően az adott értéknapon kerülnek elszámolásra.
  • Az SZR bevezetésével teljes körűen – vagyis küldő és fogadó oldalon egyaránt – megvalósult az AFR-hez történő csatlakozás. Az elektronikusan, tárgynapra benyújtott, 10 millió forintot meg nem haladó, belföldi, eseti forint átutalási megbízások automatikusan az AFR rendszerben kerülnek elszámolásra.
  • A hatályos pénzforgalmi rendeleteknek megfelelő formátumú és tartalmú számlakivonat készül minden olyan számlára vonatkozóan, amelyen forgalmazás történt az adott napon. Az elektronikusan hitelesített számlakivonatok az Ügyfél Front-end rendszerben PDF formátumban érhetők el. A korábban használt, elektronikus feldolgozásra alkalmas .jo állományok szintén elérhetők a „Zárlati állományok” menüben.
  • A kivonatok és a zárlati állományok .XML formátumban is elérhetőek
  • A számlakivonaton a tranzakció részletes adatain kívül, feltüntetésre kerül a nyitó egyenleg, az összes terhelési forgalom, az összes jóváírási forgalom, a zárolt egyenleg, a könyvelt egyenleg (zárolások nélküli egyenleg), illetve a szabad egyenleg. Az új számlakivonat részletesen tartalmazza a devizaforgalmi megbízásokra vonatkozóan eddig külön bizonylaton részletezett adatokat is.
  • 2022. január 1-től a kincstári körbe tartozó ügyfelek részére az előirányzatok forgalmára vonatkozó költségvetési adatokat (ERA/ÁHT-T forgalmak) az Ügyfél Front-end felületen elérhető .JO illetve az .XML zárlati állományok tartalmazzák. A KKVTR KM moduljában a lekérdezői szerepkörrel rendelkező felhasználók részére a tételes adatok a „Teljesült bizonylatok”, az összesített adatok a „Szabad keret” riportokban érhetők el.

Az SZR rendszer a BKR szabványban előírt csoportos átutalás (CS-ATUTAL, PKUTAL) fájlokat vár el (a Flat fájlformátum megszűnt) és a szabvány szerinti státusz (CS-STATUS) és visszaigazolás (CS-DETSTA) fájlokat állít elő. Csoportos átutalás állományok elvárt fájlnevének „a”, „A”, „cs” vagy „CS” betűvel kell kezdődnie, a kiterjesztés ".121".

A csoportos átutalások esetén az SZR a szabvány szerinti státusz (CS-STATUS) és visszaigazolás (CS-DETSTA) fájlokat állít elő.

A napi számlakivonatok PDF és XML formátumban is elérhetőek az Ügyfél Front-end felületén.

A korábban használt, elektronikus feldolgozásra alkalmas .jo állományok szintén elérhetők a „Zárlati állományok” menüben.

Az Ügyfél Front-end felületen indított eseti és fájl alapú megbízások jelenleg 150 napig érhetőek el. Kérjük, hogy a szükségesnek tartott állományokat – amennyiben még nem tették meg – PDF formátumban szíveskedjenek letölteni. A PDF előállításához az állományok az Ügyfél Front-enden belül a megbízás típusának megfelelő menüpont alatt érhetők el.

1 234